1928: Ξεκίνησε η λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

14/05/1928: Ξεκίνησε η λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος. Την ίδρυση και έναρξη των εργασιών της Τράπεζας της Ελλάδος πραγματοποιεί αποκλειστικά η Εθνική Τράπεζα, με 440 στελέχη και υπαλλήλους και κεφάλαιο 400.000.000 δραχμές που αντιστοιχούν σε 80.000 μετοχές των 500 δρχ. η κάθε μία. Πρώτος Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ορίζεται ο Αλέξανδρος Διομήδης, ο οποίος προκειμένου να αναλάβει, παραιτήθηκε από τη θέση του διοικητή της Εθνικής Τράπεζας.
Η πρόταση για τη δημιουργία της κεντρικής τράπεζας έγινε από την Κοινωνία των Εθνών προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα σοβαρά οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα της εποχής.

Με την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος μπήκε σε ισχύ η παύση του εκδοτικού προνομίου της Εθνικής που είχε μέχρι εκείνη την ημέρα. Τα περιουσιακά της στοιχεία που σχετίζονται με την έκδοση τραπεζογραμματίων και το κράτος μεταβιβάζονται στη νεοϊδρυθείσα κρατική Τράπεζα της Ελλαδος (χρυσός, άργυρος, καλύμματα των τραπεζικών γραμματίων, ορισμένα δάνεια και χρέη του κράτους, τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια, οι καταθέσεις του κράτους κλπ), η οποία τα επόμενα χρόνια θα χρησιμοποιήσει τα ακυκλοφόρητα τραπεζογραμμάτια που παρέλαβε από την Εθνική, αφού πρώτα τα επισημάνει με τον τίτλο της.

Σύμφωνα με την Κοινωνία των Εθνών, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υπήρχε ασυμβίβαστο για την άσκηση δημόσιας εξουσίας, όπως η έκδοση του χαρτονομίσματος, παράλληλα με τη δραστηριότητα εμπορικής τράπεζας. Το Πρωτόκολλο της Γενεύης καθόρισε, επίσης, το περιεχόμενο της δραχμής σε χρυσό και όρισε ότι η δραχμή θα ακολουθούσε τον Κανόνα Χρυσού-Συναλλάγματος. Σύμφωνα μάλιστα με το ‘Aρθρο 4 του αρχικού Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος “κύριον καθήκον της Τραπέζης είναι η εξασφάλισις της σταθερότητος της εις χρυσόν αξίας των γραμματίων αυτής. Προς τον σκοπόν τούτον θα ρυθμίζη, εντός των ορίων του Καταστατικού αυτής, την κυκλοφορίαν και την πίστιν εν Ελλάδι”.