Βulldog Βond

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Oμόλογο που έχει εκδωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε αγγλική λίρα (GBP) από διεθνείς εκδότες, μη βρετανικές εταιρίες.
Επομένως, ο βρετανός επενδυτής μπορεί να επενδύσει σε μία ξένη εταιρία χωρίς να υπόκειται σε συναλλαγματικό ρίσκο.

Ο όρος μπουλντογκ υπάρχει καθώς αυτή η ράτσα σκύλου αποτελεί το εθνικό σύμβολο της Αγγλίας.

Ετικέτες: