Εταιρικά Ομόλογα


Εταιρία – Χαρακτηριστικά Ομολόγου & Περίοδοι Εκτοκισμού –
Πληρωμή

HOUSEMARKET (IKEA)
Σύμβολο: ΧΑΟΥΣΜΟ1
Ονομαστική Αξία: 1€ (Μία ομολογία = 1€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 5%
Πληρωμή: 3μηνιαία
Λήξη: 04/10/2021
Αριθμός Ομολογιών: 40.000.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘BB’ κατά ICAP CREDIT RATING
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 06/10/2016
Ενημερωτικό Δελτίο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ – ΧΑΟΥΣΜΟ1
2017 2018 2019 2020 2021
04/01/2017 04/01/2018  04/01/2019  04/01/2020  04/01/2021
04/04/2017 04/04/2018  04/04/2019  04/04/2020  04/04/2021
04/07/2017  04/07/2018 04/07/2019  04/07/2020 04/07/2021
04/10/2017 04/10/2018 04/10/2019 04/10/2020 04/10/2021
         
ΟΠΑΠ
Σύμβολο: ΟΠΑΠΟ1
Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 3,5%
Πληρωμή: 6μηνιαία
Λήξη: 21/03/2022
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: >2020
Αριθμός Ομολογιών: 200.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘B’ κατά S&P και ‘A’ κατά ICAP
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 22/03/2017
Ενημερωτικό Δελτίο
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ – ΟΠΑΠΟ1
2017 2018 2019 2020 2021 2022
 21/03/2018 21/03/2019  21/03/2020  21/03/2021 21/03/2022
 21/09/2017  21/09/2018 21/09/2019 21/09/2020 21/09/2021
SUNLIGHT
Σύμβολο: ΣΑΝΛΟ1
Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 4,25%
Πληρωμή: 6μηνιαία
Λήξη: 20/06/2022
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: >2020
Αριθμός Ομολογιών: 50.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘B’ κατά ICAP
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 21/06/2017
Ενημερωτικό
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ – ΣΑΝΛΟ1
2017 2018 2019 2020 2021 2022
 20/06/2018  20/06/2019  20/06/2020  20/06/2021 20/06/2022
 20/12/2017 20/12/2018 20/12/2019 20/12/2020  20/12/2021
MYTΙΛΗΝΑΙΟΣ
Σύμβολο: ΜΥΤΙΛΟ1
Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 3,10%
Πληρωμή: 6μηνιαία
Λήξη: 27/06/2022
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: >2020
Αριθμός Ομολογιών: 300.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση:
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 28/06/2017
Ενημερωτικό Δελτίο
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ – ΜΥΤΙΛΟ1
2017 2018 2019 2020 2021 2022
 27/06/2018  27/06/2019  27/06/2020  27/06/2021 27/06/2022
 27/12/2017  27/12/2018 27/12/2019 27/12/2020  27/12/2021
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.Χ.
Σύμβολο: ΤΕΝΕΡΓΧΟ2
Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€)
Διάρκεια (έτη): 7
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 2,60%
Πληρωμή: 6μηνιαία
Λήξη: 22/10/2026
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: ΟΧΙ
Αριθμός Ομολογιών: 150.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘Α’ κατά ICAP CREDIT RATING
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 23/10/2019
Ενημερωτικό Δελτίο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ – ΤΕΝΕΡΓΧΟ2
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
22/04/2020 22/04/2021 26/04/2022 24/04/2023 22/04/2024 22/04/2025 22/04/2026
22/10/2020 22/10/2021 24/10/2022 23/10/2023 22/10/2024 22/10/2025 22/10/2026
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
Σύμβολο: ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1
Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€)
Διάρκεια (έτη): 7
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 3.95%
Πληρωμή: 6μηνιαία
Λήξη: 04/04/2025
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: ΟΧΙ
Αριθμός Ομολογιών: 120.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘A’ κατά ICAP CREDIT RATING (28/05/2019) (προηγ “ΒΒ”)
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 05/04/2018
Ενημερωτικό Δελτίο

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ – ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
  04/04/2019 06/04/2020 06/04/2021 04/04/2022 04/04/2023 04/04/2024 04/04/2025
04/10/2018 04/10/2019 05/10/2020 04/10/2021 04/10/2022 04/10/2023  04/10/2024  
               
CORAL
Σύμβολο: ΚΟΡΑΛΟ1
Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 3%
Πληρωμή: 6μηνιαία
Λήξη: 11/05/2023
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: OXI
Αριθμός Ομολογιών: 90.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση:  ‘ΒΒ’ κατά ICAP CREDIT RATING
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 14/05/2018
Ενημερωτικό Δελτίο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ – ΚΟΡΑΛΟ1
2018 2019 2020 2021 2022 2023
13/05/2019 11/05/2020 11/05/2021 11/05/2022 11/05/2023
12/11/2018 11/11/2019 11/11/2020 11/11/2021 11/11/2022
B&F Α.Β.Ε.Ε.
Σύμβολο: ΒΚΑΙΦΟ1
Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 4,95%
Πληρωμή: 6μηνιαία
Λήξη: 26/06/2023
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: OXI
Αριθμός Ομολογιών: 25.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση:  ‘Β’ κατά ICAP CREDIT RATING
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 27/06/2018
Ενημερωτικό Δελτίο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ – ΒΚΑΙΦΟ1
2018 2019 2020 2021 2022 2023
26/06/2019 26/06/2020 28/06/2021 27/06/2022 26/06/2023
27/12/2018 27/12/2019 28/12/2020 27/12/2021 27/12/2022
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σύμβολο: ΑΡΑΙΓΟ1
Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€)
Διάρκεια (έτη): 7
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 3,60%
Πληρωμή: 6μηνιαία
Λήξη: 12/03/2026
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: ΟΧΙ
Αριθμός Ομολογιών: 200.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘Α’ κατά ICAP CREDIT RATING (Ημερ.Χορήγησης 10/10/2019)
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 13/03/2019
Ενημερωτικό Δελτίο

        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ – ΑΡΑΙΓΟ1
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
12/03/2020 12/03/2021 14/03/2022 13/03/2023 12/03/2024 12/03/2025 12/03/2026
12/09/2019 14/09/2020 13/09/2021 12/09/2022 12/09/2023 12/09/2024 12/09/2025
ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμβολο: ΑΤΤΙΚΑΟ1
Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 3,40%
Πληρωμή: 6μηνιαία
Λήξη: 26/07/2024
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: ΟΧΙ
Αριθμός Ομολογιών: 175.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘ΒΒ’ κατά ICAP CREDIT RATING (03/12/2018)
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 29/07/2019
Ενημερωτικό Δελτίο

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ – ΑTTIKAΟ1
2020 2021 2022 2023 2024
27/01/2020 26/01/2021 26/01/2022 26/01/2023 26/01/2024
27/07/2020 26/07/2021 26/07/2022 26/07/2023 26/07/2024

ΑΡΧΕΙΟ:

 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Σύμβολο: ΤΕΝΕΡΓΧΟ1
Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 3,85%
Πληρωμή: 6μηνιαία
Λήξη: 21/07/2022
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: >2019 τιμή 101%, > 2020 τιμή 100%
Αριθμός Ομολογιών: 60.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘ΒΒ’ κατά ICAP CREDIT RATING
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 24/07/2017
Ενημερωτικό Δελτίο
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ – ΤΕΝΕΡΓΧΟ1
2018 2019 2020 2021 2022
21/01/2018 21/01/2019 21/01/2020 21/01/2021 21/01/2022
21/07/2018 21/07/2019 21/07/2020 21/07/2021 21/07/2022
Έγινε πρόωρη αποπληρωμή στις 22/07/2019, σε τιμή 101.
Για κάθε ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000, ο ομολογιούχος έλαβε συνολικό μικτό ποσό €1.029,4638, που αναλύεται σε €1.000 ονομαστική αξία, €19,4638 μικτό ποσό τόκων και €10 ως επιπλέον μικτό ποσό προπληρωμής (bonus)