Ρευστότητα X.A.

Ρευστότητα X.A. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας καθαρών εισροών-εκροών κεφαλαίων ΟΛΩΝ των ελληνικών Μετοχικών Α/Κ και 4 αμερικανικών ETFs στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Τα αμερικανικά ETFs: IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) και ΕΕΜ (iShares MSCI Emerging Markets ETF) αποτελούν το 24% των κεφαλαίων παθητικής διαχείρισης που ακολουθούν τους δείκτες Αναδυόμενων Αγορών του MSCI. Τα ETFs αυτά αποτελούν τα μεγαλύτερα σε κεφάλαια και ρευστότητα ETFs στον κόσμο που επενδύουν στις Αναδυόμενες αγορές MSCI.
Το αμερικανικό ETF: VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) αποτελεί το 43,5% των κεφαλαίων παθητικής διαχείρισης που ακολουθούν τους δείκτες Αναδυόμενων Αγορών του FTSE.
Τέλος, καταγράφονται οι καθαρές εισροές-εκροές του αμερικανικού ETF GREK (Global X MSCI Greece ETF).

Η2:2019
ΔΕΚ ΝΟΕ ΟΚΤ ΣΕΠΤ ΑΥΓ ΙΟΥΛ
Ελληνικές ΑΕΔΑΚ
Μετοχικά
Α/Κ Εσωτ. (€)
  5.977.924 4.881.475 29.935.318
Funds Παθητικής Διαχείρισης
IEMG ETF (€)     0 -9.600.000  150.000
EEM ETF (€)   0 -15.150.000  1.350.000
VWO ETF
(€)
  0 0
GREK ETF (€) -1.750.000 -15.600.000  -8.800.000 -38.100.000 14.500.000
Μηνιαίες Αποδόσεις Γ.Δ – Χ.Α.
+1.63%  +0.04%  -3,54% +3,62%

 

Η1:2019
ΙΟΥΝ ΜΑΪ ΑΠΡ ΜΑΡΤ ΦΕΒΡ ΙΑΝ
Ελληνικές ΑΕΔΑΚ
Μετοχικά
Α/Κ Εσωτ. (€)
46.631.290 19.273.457 17.476.922
4.227.787 2.864.592 81.694
Funds Παθητικής Διαχείρισης
IEMG ETF (€) 2.150.000  -4.878.449 364.455  404.770 1.961.229 10.733.953
EEM ETF (€) -1.200.000 12.766.746 0    0 1.800.870 2.750.862
VWO ETF
(€)
-1.750.000 803.058 787.151  959.797 5.819.328 1.487.942
GREK ETF (€) 50.217.736 -5.819.679 14.266.607  -13.334.522 12.353.820 -9.785.933
Μηνιαίες Αποδόσεις Γ.Δ – Χ.Α.
+4,61% +7,37% +7,19% +1,96% +11,48% +3,48%