Τιμές Στόχοι

ΤΙΜΕΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

CITI GS BOFA MS JPM DB UBS CS WOOD
ΑΛΦΑ  1.75 1.45 1.70 1.50  2.00   0.73    1.00
ΕΤΕ 4.00 3.50 3.10  3.30 2.30  1.71     2.10
ΕΥΡΩΒ 0.80 1.50 1.15 0.90 1.20  0.80  0.92   0.70
ΠΕΙΡ 1.80 1.80  1.40 2.00 1.47  2.70 1.44    1.90
ΕΕΕ    27.45   23.00      ?
ΟΠΑΠ               10.60
11.60
 ΟΤΕ 20.00   13.40 12.50
? 11.70
12.90
?   15.30
 TITC           22.90
     25.00
ΜΠΕΛΑ  13,50 20.50  17.00  ?
ΜΟΗ 18.50 13.00  17.00 22.00 22.00 25.64
ΕΛΠΕ 5.30 4.89  4.50 8.50 10.15 
ΜΥΤΙΛ 22.00 21.00
ΔΕΗ
EXAE 5.40 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 12.80
ΤΕΝΕΡΓ  18.00
ΛΑΜΔΑ
ΑΡΑΙΓ 6,50 10.80
ΦΡΛΚ 6.74
ΣΑΡ 9.40
ΟΛΠ 24,00

 

NBG SEC EFG SEC PIRAEUS SEC ALPHA FIN OPTIMA
(πρώην IBG)
EUROXX HSBC  BETA AXIA
ΑΛΦΑ  1.30 1.32 2.13  1.60 1.60 1.40  2.57
ΕΤΕ 4.20  3.20 3.99 3.10  4.20  3.55  
ΕΥΡΩΒ  0.85  1.10  1.19 1.00 1.30 1.30  
ΠΕΙΡ  1.50 1.74 1.92 1.40 2.20  4.40  
ΕΕΕ   28.60  23.00   33.00        
ΟΠΑΠ 14.20 15.90 12.70  11.60 16.00 14.50  
ΟΤΕ 15.30 16.00 14.40   16.00 19.60 16.50   12.10  
TITC 17.20  20.00  20.70   18.20 21.80  27.00    
ΜΠΕΛΑ  18.60  17.10 21.50  18.40 15.60  19.60 17.00 16.50   
ΜΟΗ 17.90  15.70 26.50 19.75 18.00 21.40    
ΕΛΠΕ 7.10   8.3    8.24 7.00   9.50    
ΜΥΤΙΛ 19.90 23.00 19.50  15.23 13.20 19.50     23.10
ΔΕΗ    14.50    8.60 12.20 5.50  11.50    15.10 
ΑΔΜΗΕ 3.30 3.30 3.08
EXAE  5.00  5.00 5.50   5.75 5.10   6.10   
ΕΛΛΑΚΤΩΡ   2.00     2.60 3.30      
ΓΕΚΤΕΡΝΑ   6.70   11.50  8.60         10.90
ΤΕΝΕΡΓ 14.70 16.40  10.00  14.70   16.50  8.00    19.10
ΛΑΜΔΑ    10.30  9.20 10.90   11.00      14.20
ΑΡΑΙΓ 6.05 6.30 7.40       8.50    
ΦΡΛΚ  5.85  5.30 6.80  4.85 4.50  6.60  7.10 7.57  
ΣΑΡ 10.05 9.20     7.50   7.10     
ΕΥΔΑΠ 8.30  5.40     8.30        
ΙΝΛΟΤ    1.19     0.52        
ΑΝΕΜΟΣ 1.35          1.80
ΚΡΙ 3.70
ΟΤΟΕΛ 14.30 10.00
ΠΛΑΙΣ 5.20 4.20
ΕΛΧΑ 2.80
ΟΛΠ 25.20
ΠΑΠ   2.89

 

Επεξήγηση Συμβόλων: OP: OutPerform, UP: UnderPerform, OW: OverWeight, EW: EqualWeight, N: Neutral, ACC: Accumulate, H: Hold, R: Reduce, S: Sell

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2022
Ημερομηνία
Αλλαγής
Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή
Στόχος
Νέα
Σύσταση
Προηγ. Τιμή
Στόχος
Προηγ.
Σύσταση
17/05/2022 OPTIMA ΔΕΗ 12,20 Β 13,70 Β
14/04/2022 NBG ΜΠΕΛΑ 18,60 OP 17,30 OP
04/04/2022 EFG ΑΛΦΑ 1,31 H
04/04/2022 EFG ΠΕΙΡ 1,.74 B
04/04/2022 EFG ETE 4,.20 B
01/04/2022 GS ΑΛΦΑ 1,75 B 1,68 B
01/04/2022 GS ΕΥΡΩΒ 1.50 B 1,40 B
01/04/2022 GS ΠΕΙΡ 1.80 N 1.70 N
23/03/2022 CITI ΜΥΤΙΛ 22,00 B 21,50 B
18/02/2022 OPTIMA EEE 33,00 N 30,00 N
18/02/2022 OPTIMA ΤΙΤC 18,20 B 18,50 B
17/02/2022 GS ΑΛΦΑ 1,68 B 1,12 B
17/02/2022 GS ΕΥΡΩΒ 1,40 B 0,65 B
17/02/2022 GS ΠΕΙΡ 1,70 N 1,47 N
15/02/2022 CITI ΕΤΕ 4,00 N 2,70 N
10/02/2022 OPTIMA ΟΤΕ 19,60 N 17,80 B
27/01/2022 ALPHA FIN ΠΕΙΡ 1,92
27/01/2022 ALPHA FIN ΕΤΕ 3,99
27/01/2022 ALPHA FIN ΕΥΡΩΒ 1,19
21/01/2022 EFG ΤΕΝΕΡΓ 16,40 B 16,50 B
20/01/2022  EUROXX ΕΤΕ 4,20 OW 3,40 OW
20/01/2022  EUROXX ΕΥΡΩΒ 1,30 OW 0,88 OW
20/01/2022  EUROXX ΑΛΦΑ 1,60 OW 1,25 OW
20/01/2022  EUROXX ΠΕΙΡ 2,20 OW
20/01/2022 EFG ΛΑΜΔΑ 10,30 B 9,70 B
11/01/2022 EFG ΕΛΠΕ 8,3 Β 7,2 Β

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2021
Ημερομηνία
Αλλαγής
Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή
Στόχος
Νέα
Σύσταση
Προηγ. Τιμή
Στόχος
Προηγ.
Σύσταση
13/12/2021 AXIA ΤΕΝΕΡΓ 19,10 B 15,40 B
19/11/2021 HSBC ΕΤΕ 3.55 Β 3.40 Β
19/11/2021 HSBC ΕΥΡΩΒ 1,30 Β 1,00 Β
12/11/2021 AXIA ΜΥΤΙΛ 23,10 B 15,70 B
04/11/2021 OPTIMA ΟΤΕ 17,80 B 16,10 B
27/10/2021 NBG ΜΥΤΙΛ 23,00 OP 19,90 OP
30/09/2021  EUROXX ΑΡΑΙΓ 8,50 OW 6,60 OW
14/09/2021 OPTIMA ΜΠΕΛΑ 15,60 B 19,50 B
14/09/2021 CITI ΜΥΤΙΛ 21,50 B
02/09/2021 NBG ΦΡΛΚ 5,85 OP 5,75 OP
01/09/2021 EFG ΟΠΑΠ 13,80 Β
04/08/2021 EFG TITC 20,00 B 19,60 B
28/07/2021 NBG ΜΥΤΙΛ 19,90 OP 19,80 OP
23/07/2021 WOOD ΜΥΤΙΛ 21,00 B 17,30 B
21/07/2021 EFG ΑΛΦΑ 1,32 B 1,58 B
19/07/2021 OPTIMA ΟΠΑΠ 16,00 B 14,60 B
05/07/2021 OPTIMA ΜΟΗ 18,00 Β ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ
02/07/2021 BOFA ΑΛΦΑ 1,45 B 0,90 N
02/07/2021 BOFA ΕΤΕ 3,50 B 2,50 B
02/07/2021 BOFA ΕΥΡΩΒ 1,15 B 1,00 B
02/07/2021 BOFA ΠΕΙΡ 1,40 Ν N
22/06/2021 OPTIMA ΜΠΕΛΑ 19,50 B 18,40 B
17/06/2021 NBG SEC ΤΕΝΕΡΓ 14,70 OP 15,10 OP
28/05/2021 NBG SEC ΕΛΠΕ 7,10 N 6,50 N
26/05/2021 EFG ΑΡΑΙΓ 6,30 B
26/05/2021 NBG SEC ΠΕΙΡ 1,50 N 1,20 N
25/05/2021 NBG SEC ΑΛΦΑ 1,30 OP 1,10 OP
19/05/2021 EFG ΠΕΙΡ 1,91 H Υπό Αναθεώρηση
14/05/2021 EFG ΔΕΗ 11,60 B 10,00 B
11/05/2021 EUROXX ΤΕΝΕΡΓ 16,50 OW 15,80 OW
11/05/2021 WOOD ΤΕΝΕΡΓ 18,00 B 17,60 B
06/05/2021 NBG SEC ΜΥΤΙΛ 19.80 OP 15,80 OP
29/04/2021 EFG ΤΙΤC 19,60 Β 17,60 Β
23/04/2021 NBG SEC ΜΟΗ 17,90 OP 15,90 OP
21/04/2021 EFG ΜΠΕΛΑ 17,10 H 16,10 H
19/04/2021 NBG SEC ΜΠΕΛΑ 19,80 OP 19,80 OP
16/04/2021 EFG ΑΛΦΑ 1,58 Β 1,25 Β
15/04/2021 ALPHA FIN ΜΥΤΙΛ 20,12 B 15,23 B
14/04/2021 NBG SEC ΑΡΑΙΓ 6,05 Ν 5,30 Ν
09/04/2021 EFG ΕΤΕ 3,23 B 2,73 B
01/04/2021 ALPHA FIN ΕΤΕ 3,24 B 2,70 B
01/04/2021 ALPHA FIN ΕΥΡΩΒ 1,00 B 0,77 B
01/04/2021 NBG SEC ΕΧΑΕ 4,70 OP 4,60 OP
26/03/2021 NBG SEC ΦΡΛΚ 5,35 OP 5,15 OP
26/03/2021 WOOD ΤΕΝΕΡΓ 17,60 B 14,80 B
22/03/2021 EFG ΜΥΤΙΛ 18,70 Β 14,20 Β
18/03/2021 BOFA ΟΠΑΠ 20,50 Β
18/03/2021 BOFA ΕΥΡΩΒ 1,00 Β
18/03/2021 EUROXX ΕΛΧΑ 2,80 OW 2,70 OW
12/03/2021 PIRAEUS SEC ΜΥΤΙΛ 19,50 OP 14,00 OP
11/03/2021 NBG SEC ΕΥΡΩΒ 0,85 OP 0,80 OP
01/03/2021 CITI ΠΕΙΡ 1,40 N
01/03/2021 CITI ΕΥΡΩΒ 0,50 N
01/03/2021 CITI ETE 2,10 N
24/02/2021 OPTIMA EEEK 30,00 N ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ
24/02/2021 HSBC ΕΥΡΩΒ 0,75 Β
16/02/2021 AXIA ΓΕΚΤΕΡΝΑ 10,90 Β 8,80 Β
15/02/2021 OPTIMA ΔΕΗ 13,60 Β Υπό Αναθεώρηση
15/02/2021 ALPHA FIN ΜΠΕΛΑ 18,40 Β 19,60 Β
11/02/2021 OPTIMA ΦΡΛΚ 4,50 Β 4,10 Ν
04/02/2021 OPTIMA OTE 16,10 B 15,40 B
03/02/2021 EUROXX ΕΤΕ 1,45 OW 1,55 OW
03/02/2021 EUROXX ΕΥΡΩΒ 3,40 OW 2,50 OW
03/02/2021 EUROXX ΑΛΦΑ 0,88 OW 0,75 OW
03/02/2021 EUROXX ΠΕΙΡ 1,25 OW 0,90 OW
02/02/2021 BOFA ΕΥΡΩΒ 0,85 Β 0,52 Β
02/02/2021 BOFA ΠΕΙΡ 0,85 UP 1,28 UP
02/02/2021 BOFA ΕΤΕ 2,50 Β 1.26 UP
02/02/2021 BOFA ΑΛΦΑ 0,90 Ν 0,94 Β
01/02/2021 EUROXX ΟΤΕ 16,50 OW 16,00 OW
29/01/2021 AXIA ΔΕΗ 15,10 Β 7,30 Β
26/01/2021 OPTIMA ΠΕΙΡ 1,40 Β Υπό Αναθεώρηση
26/01/2021 OPTIMA ΕΤΕ 3,10 Β Υπό Αναθεώρηση
26/01/2021 OPTIMA ΕΥΡΩΒ 1,00 Β Υπό Αναθεώρηση
26/01/2021 OPTIMA ΑΛΦΑ 1,60 Β Υπό Αναθεώρηση
15/01/2021 EUROXX ΟΠΑΠ 14,60 OW 11.60 OW

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2020
Ημερομηνία
Αλλαγής
Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή
Στόχος
Νέα
Σύσταση
Προηγ. Τιμή
Στόχος
Προηγ.
Σύσταση
18/12/2020 EFG ΠΕΙΡ 1,24 Ν 1,47 Ν
18/12/2020 EFG ΕΤΕ 2,73 Β 1,92 Β
18/12/2020 EFG ΑΛΦΑ 1,25 Β 0,88 Β
17/12/2020 EFG ΔΕΗ 10,00 Β Έναρξη Κάλυψης
14/12/2020 ALPHA FIN ΠΕΙΡ 1,60 Η 1,95 Η
14/12/2020 ALPHA FIN ΕΤΕ 2,70 Β 2,24 Β
14/12/2020 ALPHA FIN ΕΥΡΩΒ 0,77 Β 0,65 Β
10/12/2020 ALPHA FIN ΔΕΗ 8,60 Β 6,00 Β
07/12/2020 EFG ΕΧΑΕ 5,00 B 4,60 B
02/12/2020 AXIA ΤΕΝΕΡΓ 15,40 Β 12,10 Β
02/12/2020 ALPHA FIN ΜΥΤΙΛ 15,23 Β ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ
02/12/2020 NBG SEC ΕΧΑΕ 4,30 OP 4,65 OP
01/12/2020 NBG SEC ΕΧΑΕ 4,70 OP 6,70 OP
30/11/2020 NBG SEC ΟΠΑΠ 13,50 OP 10,90 OP
25/11/2020 EFG TITC 16,80 B 14,80 H
17/11/2020 ΕΕΕ 25,50 Η 23,90 Η
16/11/2020 PIRAEUS ΑΔΜΗΕ 3,30 OP Έναρξη Κάλυψης
13/11/2020 GS ΠΕΙΡ 0,95 N 1,10 N
13/11/2020 GS ΕΤΕ 1,53 N 1,94 N
13/11/2020 GS ΕΥΡΩΒ 0,53 N 0,63 N
13/11/2020 GS ΑΛΦΑ 0,95 B 1,34 B
09/11/2020 EFG ΜΥΤΙΛ 13,00 Β
04/11/2020 EFG ΟΠΑΠ 10,10 B 9,80 B
27/10/2020 EUROXX ΟΠΑΠ 11,60 OW 14,00 OW
07/10/2020 OPTIMA ΕΛΠΕ 7,00 Β 10,50 Β
07/10/2020 ALPHA FIN ΠΑΠ 2,89 OP 2,03 OP
05/10/2020 ALPHA FIN ΓΕΚΤΕΡΝΑ 8,60 OP 8,50 H
01/10/2020 GS ΕΕΕ 27,45 Β 25,60 Ν
29/09/2020 EFG ΑΔΜΗΕ 3,30 Β Έναρξη Κάλυψης
28/09/2020 EUROXX ΤΕΝΕΡΓ 15,80 OW 12,00 OW
17/09/2020 NBG SEC  ΟΠΑΠ 10,90 OP 13,40 OP
15/09/2020 WOOD ΤΕΝΕΡΓ 14,60 Β 9,20 Β
14/09/2020 NBG SEC ΠΕΙΡ 1,80 OP ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ
14/09/2020 NBG SEC ΕΥΡΩΒ 0,80 OP ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ
14/09/2020 NBG SEC ΑΛΦΑ 1,10 OP ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ
10/09/2020 ALPHA FIN ΔΕΗ 6,00 Β 4,60 Β
09/09/2020 EFG ΟΠΑΠ 9,80 Β 10,70 Β
08/09/2020 EFG ΠΕΙΡ 1,47 Η 1,52 Η
08/09/2020 EFG ΕΤΕ 1,92 Β 1,85 Β
08/09/2020 EFG ΑΛΦΑ 0,88 Β 0,86 Η
05/08/2020 NBG SEC ΟΤΕ 17,80 OP 16,00 OP
23/07/2020 OPTIMA ΜΠΕΛΑ 16,00 Ν 22,50 Β
23/07/2020 ALPHA FIN ΟΠΑΠ 11,60 Β ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ
21/07/2020 EUROXX ΔΕΗ 5,50 OW ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ
10/07/2020 EUROXX ΑΡΑΙΓ 6,60 OW 11,20 OW
07/07/2020 EUROXX ΛΑΜΔΑ 11,00 OW 12,60 OW
02/07/2020 EFG ΜΟΗ 17,10 B B
02/07/2020 EFG TITC 14,80 B 19,10 H
24/06/2020 ΦΡΛΚ OPTIMA 4,10 N 4,20 B
27/05/2020 NBG ΕΧΑΕ 4,90 OP 4,80 OP
22/05/2020 AXIA ΠΕΙΡ 2,00 Β 3,50 Β
22/05/2020 AXIA ΕΤΕ 1,90 Β 3,80 Β
22/05/2020 AXIA ΕΥΡΩΒ 0,90 Β 1,20 Β
22/05/2020 AXIA ΑΛΦΑ 1,30 Β 2,50 Β
22/05/2020 NBG ΟΤΕ 16,00 OP 14,00 N
21/05/2020 ALPHA FIN ΑΔΜΗΕ 3,08 Β ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ
18/05/2020 OPTIMA ΦΡΛΚ 4,20 Β 8,00 Β
13/05/2020 OPTIMA ΕΕΕ 26,00 Β 35,00 Β
12/05/2020 ALPHA FIN ΜΠΕΛΑ 19,60 OP 25,40 OP
12/05/2020 EFG ΤΕΝΕΡΓ 10,50 Β 8,40 Β
05/05/2020 Wood ΕΥΡΩΒ 0,70 Β 1,20 Β
05/05/2020 Wood ΕΤΕ 2,10 Β 3,50 Β
05/05/2020 Wood ΠΕΙΡ 1,90 Η 3,20 Η
05/05/2020 Wood ΑΛΦΑ 1,00 Η 2,35 Η
30/04/2020 Optima ΟΠΑΠ 10,80 Β 11,00 Β
29/04/2020 EFG ΠΕΙΡ 1,52 Η 3,35 Η
29/04/2020 EFG ΕΤΕ 1,85 Β 3,55 Β
29/04/2020 EFG ΑΛΦΑ 0,86 Η 2,30 Β
28/04/2020 EUROXX ΤΕΝΕΡΓ 12,00 OW 9,20 OW
28/04/2020 EFG ΜΥΤΙΛ 10,20 Β 12,60 Β
27/04/2020 BofA ΠΕΙΡ 1,28 UP 3,08 UP
27/04/2020 BofA ΕΤΕ 1,26 UP 3,16 UP
27/04/2020 BofA ΕΥΡΩΒ 0,52 B 1,09 B
27/04/2020 BofA ΑΛΦΑ 0,94 B 2,10 N
16/04/2020 JPM ΠΕΙΡ 1,80 N 4,20 OW
16/04/2020 JPM ΕΤΕ 1,90 OW 3,80 OW
16/04/2020 JPM ΕΥΡΩΒ 0,70 OW 1,00 N
16/04/2020 JPM ΑΛΦΑ 1,10 OW 2,50 OW
14/04/2020 OPTIMA ΣΑΡ 7,50 Ν Υπό Αναθεώρηση
09/04/2020 HSBC ΜΠΕΛΑ 17,00 Η 20,00 Β
09/04/2020 HSBC ΟΠΑΠ 8,00 Η 12,00 Β
09/04/2020 GS ΕΥΡΩΒ 0,72 N 0,69 N
09/04/2020 GS ΠΕΙΡ 1,15 N 1,31 N
09/04/2020 GS ΕΤΕ 1,91 N 2,22 N
09/04/2020 GS ΑΛΦΑ 1,37 B 1,34 B
07/04/2020 EFG ΕΧΑΕ 4,60 Β 5,40 Η
06/04/2020 ALPHA FIN ΕΥΡΩΒ 0,65 B 1,03 H
06/04/2020 ALPHA FIN ΠΕΙΡ 1,95 H 3,58 H
06/04/2020 ALPHA FIN ΕΤΕ 2,24 B 3,90 B
06/04/2020 GS ΜΟΗ 14,00 N 19,00 S
31/03/2020 GS ΕΥΡΩΒ 0,69 Ν 0,80 Ν
31/03/2020 GS ΠΕΙΡ 1,34 Ν 1,68 Ν
31/03/2020 GS ΕΤΕ 2,22 Ν 2,52 Ν
31/03/2020 GS ΑΛΦΑ 1,34 B 2,07 B
31/03/2020 ALPHA FIN ΔΕΗ 4,60 Β ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ
30/03/2020 OPTIMA ΕΧΑΕ 3,85 Β 5,50 Β
27/03/2020 EFG SEC ΟΠΑΠ 10,70 Β 13,00 Β
04/03/2020 OPTIMA ΟΤΕ 15,40 B 16,40 B
03/03/2020 EFG SEC ΟΤΕ 14,80 Β 13,60 Η
26/02/2020 OPTIMA ΕΕΕ 35,00 B 33,00 N
19/02/2020 CITI ΟΤΕ 20,00 Β  15?
13/02/2020 OPTIMA ΟΤΕ 16,40 B 16,20 B
12/02/2020 ALPHA FIN ΕΤΕ 3,90 OP 3,30 OP
12/02/2020 ALPHA FIN ΠΕΙΡ 3,58 Ν 3,35 Ν
11/02/2020 JPM ΕΥΡΩΒ 1,00 Ν 1,30 OW
11/02/2020 JPM ΕΤΕ 3,80 OW 3,90 OW
11/02/2020 JPM ΠΕΙΡ 4,20 OW 2,40 UW
11/02/2020 JPM ΑΛΦΑ 2,50 OW 1,50 UW
05/02/2020 GS ΕΤΕ 2,60 N 2.68  N
05/02/2020 GS ΕΥΡΩΒ 0,82 N 0.94 N
05/02/2020 GS ΑΛΦΑ 2,13 BUY 2.38 BUY
05/02/2020 GS ΠΕΙΡ 1,85  S 2,72  N
29/01/2020 EUROXX ΕΧΑΕ 5,10 EW 4,40 EW
14/01/2020 EUROXX ΟΤΟΕΛ 10,00 OW 8,07 OW
13/01/2020 JPM ΠΕΙΡ 2,40  UW 3,04  UW
 13/01/2020 JPM ΑΛΦΑ 1,50  UW 1,87  UW
13/01/2020 JPM ΕΥΡΩΒ 1,30 OW 0,90 OW
 13/01/2020 JPM ΕΤΕ 3,90  OW  2,96 OW
10/01/2020 EFG SEC ΛΑΜΔΑ 11,15 BUY 8,40 BUY

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2019
Ημερομηνία
Αλλαγής
Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή
Στόχος
Νέα
Σύσταση
Προηγ. Τιμή
Στόχος
Προηγ.
Σύσταση
19/12/2019 EFG SEC ΠΕΙΡ 3,35 H 3,20 H
19/12/2019 EFG SEC ΕΤΕ 3,55 BUY 3,30 BUY
19/12/2019 EFG SEC ΑΛΦΑ 2,30 BUY 2,20 BUY
03/12/2019 NBG SEC ΟΠΑΠ 13,40 OP 11,66 OP
17/12/2019 EFG SEC OTE 13,60 Η 13,00 Η
17/12/2019 EFG SEC ΟΠΑΠ 13,00  BUY 11,80 BUY
17/12/2019 EFG SEC ΜΠΕΛΑ 20,30  BUY 19,60  BUY
17/12/2019 EFG SEC ΦΡΛΚ 6,40 BUY 6,10 BUY
03/12/2019 BOFA ΠΕΙΡ 3,08 UP 3,04 UP
03/12/2019 BOFA ΕΤΕ 3,16 UP 3,04 UP
03/12/2019 BOFA ΕΥΡΩΒ 1,09 BUY 1,12 BUY
03/12/2019 BOFA ΑΛΦΑ 2,10 Ν 2,04 Ν
02/12/2019 AXIA ΔΕΗ 7,30 BUY 1,90 Ν
18/11/2019 HSBC ΠΕΙΡ 4,40 OW 3,10 Η
18/11/2019 HSBC ΕΤΕ 3,30 OW 2,80 Η
18/11/2019 HSBC ΕΥΡΩΒ 1,04 OW 0,94 Η
18/11/2019 HSBC ΑΛΦΑ 2,48 OW 2,50 OW
15/11/2019 EUROXX ΠΕΙΡ 3,60 OW 3,30 OW
15/11/2019 EUROXX ΕΥΡΩΒ 1,30 OW 1,10 OW
15/11/2019 EUROXX ΕΤΕ 3,80 OW 3,00 OW
15/11/2019 EUROXX ΑΛΦΑ 2,47 OW 2,00 OW
14/11/2019  OPTIMA ΕΧΑΕ 5,50 BUY 5,80 BUY
13/11/2019 EUROXX ΛΑΜΔΑ 12,60 OW Έναρξη Κάλυψης
08/11/2019 EUROXX ΕΛΧΑ 2,70 OW 2,40 OW
04/11/2019 MS ΕΥΡΩΒ 0,90 EW 1,00 OW
04/11/2019 MS ΠΕΙΡ 2,00 UW 1,30 UW
04/11/2019 MS ΑΛΦΑ 1,70 EW 1,20 UW
31/10/2019  OPTIMA ΜΠΕΛΑ 22.50 BUY 20.00 ΑCC
31/10/2019 BOFA ΕΥΡΩΒ 1,12 OP 1,19 N
31/10/2019 BOFA ΕΤΕ 3,04 UP 2,89 N
31/10/2019 BOFA ΑΛΦΑ 2,04 N 1,25 N
15/10/2019  OPTIMA ΟΤΕ 16,20 BUY 13,00 BUY
15/10/2019  OPTIMA  ΕΥΔΑΠ 8,30 ACC 6,30 ACC
23/09/2019 IBG ΦΡΛΚ 8,00 BUY 6,20 BUY
19/09/2019 JPM ΠΕΙΡ 2,40 UW ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ
19/09/2019 JPM ΑΛΦΑ 1,50 N ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ
19/09/2019 JPM ΕΥΡΩΒ 1,30 OW ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ
19/09/2019 JPM ΕΤΕ 3,90 OW ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΛΥΨΗ
17/09/2019 EFG ΜΥΤΙΛ 14,40 BUY 13,40 BUY
17/09/2019 PIRAEUS SEC TITC 20,50 Ν 20,00 Ν
17/09/2019 PIRAEUS SEC ΦΡΛΚ 6,80 OP 6,50 OP
17/09/2019 PIRAEUS SEC ΜΠΕΛΑ 20,00 OP 18,20 OP
17/09/2019 PIRAEUS SEC ΟΠΑΠ 13,00 OP 10,50 OP
17/09/2019 PIRAEUS SEC ΑΛΦΑ 2,00  OP 1,70 OP
17/09/2019 PIRAEUS SEC ΕΥΡΩΒ 1,00 N 0,74 N
17/09/2019 PIRAEUS SEC ETE 2,80 N 1,60  N
16/09/2019 EFG ΠΕΙΡ 3,20 Η 2,90 Η
16/09/2019 EFG ΕΤΕ 3,30 BUY 3,00 BUY
16/09/2019 EFG ΑΛΦΑ 2,20 BUY 2,30 BUY
13/09/2019 IBG ΠΕΙΡ 3,00 Ν 1,47 Ν
13/09/2019 IBG ΕΥΡΩΒ 1,03 BUY 0,76 BUY
13/09/2019 IBG ΕΤΕ 3,06 BUY 2,04 BUY
13/09/2019 IBG ΑΛΦΑ 1,95 BUY 1,52 BUY
13/09/2019  IBG ΕΛΠΕ 10,50 BUY 10,30 BUY
13/09/2019 EFG ΟΠΑΠ 11,80 BUY 11,70 BUY
12/09/2019  IBG ΕΕΕ 33,00 ACC 33,00 N
10/09/2019  IBG ΑΡΑΙΓ 9,00  N  9,00 ACC
10/09/2019 UBS ΜΟΗ 25,00 BUY 25,00 N
05/09/2019 EUROXX  ΟΤΕ 16,00  OW 13,50 OW
29/08/2019 HSBC ΠΕΙΡ 3,10 H 3,00 H
27/08/2019 HSBC ΜΠΕΛΑ 20,00 BUY 18,00 BUY
27/08/2019 HSBC ΟΠΑΠ 12,00 BUY 11,00 BUY
12/08/2019 EFG ΤΕΝΕΡΓ 8,40 BUY 8,00 BUY
07/08/2019 IBG ΙΝΛΟΤ 0,52 Ν 0,49 Ν
06/08/2019 EFG ΕΧΑΕ 5,40 H 4,80 H
23/07/2019 ALPHA FIN ΜΠΕΛΑ 25,40 OP 20,10 OP
17/07/2019 IBG ΜΠΕΛΑ 20,00 BUY 18,20 BUY
08/07/2019 ALPHA FIN ΠΕΙΡ 3,30 Ν 1,56 Ν
08/07/2019 ALPHA FIN ΕΥΡΩΒ 1,03 Ν 0,84 Ν
08/07/2019 ALPHA FIN ΕΤΕ 3,35 OP 2.35 N
05/07/2019 EFG ΠΕΙΡ 2,90 Η 1,60 Η
05/07/2019 EFG ΕΤΕ 3,00 BUY 2,50 BUY
05/07/2019 EFG ΑΛΦΑ 2,30 BUY 1,90 BUY
03/07/2019 ΑΧΙΑ ΕΥΡΩΒ  1,15 Ν  Restricted
03/07/2019 ΑΧΙΑ  ΠΕΙΡ 3,00 Ν  2,51  BUY
03/07/2019 ΑΧΙΑ ΕΤΕ 2,90  BUY 2,34 BUY
03/07/2019 ΑΧΙΑ ΑΛΦΑ Restricted 2,00 BUY
03/07/2019 IBG ΕΧΑΕ 5,80 BUY 4,70 Ν
01/07/2019 EFG ΟΤΕ 13,00 H 13,00 BUY
01/07/2019 DB ΠΕΙΡ 2,70 H 1,50 H
01/07/2019 DB ΑΛΦΑ 2,00 BUY 1,90 BUY
28/06/2019 EUROXX ΤΕΝΕΡΓ 9,20 OW 7,20 OW
28/06/2019 EFG ΣΑΡ 9,10 H 9,10 BUY
27/06/2019 IBG ΟΠΑΠ 16,00 BUY 12,00 BUY
18/06/2019 HSBC ΠΕΙΡ 3,00 Η 1,91 BUY
18/06/2019 HSBC ΕΥΡΩΒ 0,94 Η 0,80 BUY
18/06/2019 HSBC ΕΤΕ 2,80 Η 2,29 BUY
18/06/2019 HSBC ΑΛΦΑ 2,47 BUY 1,93 BUY
13/06/2019 EUROXX ΕΤΕ 3,00 OW 1,90 OW
13/06/2019 EUROXX ΠΕΙΡ 3,30 OW 1,00 UW
13/06/2019 EUROXX ΕΥΡΩΒ 1,10 OW 0,82 OW
13/06/2019 EUROXX ΑΛΦΑ 2,00 OW 1,10 OW
07/06/2019 NBG SEC ΦΡΛΚ 5,68  Ν 5,20 Ν
07/06/2019 NBG SEC ΕΧΑΕ 4,58 Ν 4,30 Ν
07/06/2019 NBG SEC ΣΑΡ 8,41 Ν 8,00 Ν
07/06/2019 NBG SEC ΟΛΠ 27,30  OP 26,00 OP
07/06/2019 NBG SEC ΑΡΑΙΓ 11,10  OP 10,70 OP
07/06/2019 NBG SEC ΕΥΔΑΠ 7,25 Ν 7,00  Ν
07/06/2019 NBG SEC ΤΕΝΕΡΓ 8,41  OP 7,80  OP
07/06/2019 NBG SEC ΠΕΙΡ 1,70  Ν 1,60 Ν
07/06/2019 NBG SEC ΜΥΤΙΛ 11,90 OP 10,00  OP
07/06/2019 NBG SEC ΤΙΤΚ 24,10 OP 22,50 OP
07/06/2019 NBG SEC ΜΠΕΛΑ 17,49 OP 16,49 OP
07/06/2019 NBG SEC ΜΟΗ 27,80 OP 27,10  OP
07/06/2019 NBG SEC ΑΛΦΑ 1,80  OP 1,75  OP
07/06/2019 NBG SEC ΕΛΠΕ 10,60  OP 9,90  OP
07/06/2019 NBG SEC ΟΠΑΠ 11,66 OP 11,17  OP
07/06/2019 NBG SEC ΕΥΡΩΒ 0,90  OP 0,85  OP
07/06/2019 NBG SEC ΟΤΕ 14,00 Ν 13,50 Ν
04/06/2019 ALPHA FIN ΓΕΚΤΕΡΝΑ 7,80 OP Έναρξη Κάλυψης
03/06/2019 ALPHA FIN ΕΧΑΕ 5,50 OP 4,40 Ν
21/05/2019 IBG ΤΙΤΚ 18,50 Ν 19,00 R
16/05/2019 ALPHA FIN ΑΔΜΗΕ 2,70 OP Έναρξη Κάλυψης
14/05/2019 HSBC ΕΥΡΩΒ 0,80 BUY 0,79 BUY
14/05/2019 HSBC ΠΕΙΡ 1,91 BUY 1,14 BUY
14/05/2019 HSBC ΕΤΕ 2,29 BUY 2,40 BUY
14/05/2019 HSBC ΑΛΦΑ 1,93 BUY 1,95 BUY
10/05/2019 MS ΕΥΡΩΒ 1,00 OW 1,00 EW
10/05/2019 MS ΕΤΕ 3,10 OW 3,10 EW
10/05/2019 MS ΠΕΙΡ 1,30 UW 1,30 EW
10/05/2019 MS ΑΛΦΑ 1,20 UW 1,20 EW
08/05/2019 IBG ΕΕΕ 33,00 Ν 30,50 Ν
08/05/2019 IBG ΑΡΑΙΓ 9,00 ACC 8,50 N
06/05/2019 ALPHA FIN ΤΕΝΕΡΓ 9,50 OW Εκ Νέου Κάλυψη
24/04/2019 CITI ΠΕΙΡ 1,84 Ν 1,84 Ν
24/04/2019 CITI ΕΥΡΩΒ 0,85 Β 0,95 Ν
24/04/2019 CITI ΕΤΕ 2,22 Ν 1,08 Ν
24/04/2019 CITI ΑΛΦΑ 1,76 Β 1,87 Ν
23/04/2019 ALPHA FIN ΟΠΑΠ 12,00 OP 10,30 N
16/04/2019 IBG ΕΛΠΕ 10,30 BUY 9,00 BUY
14/04/2019 UBS ΠΕΙΡ 1,44 S 0,48 S
14/04/2019 UBS ΕΤΕ 1,71 N 1,41 N
14/04/2019 UBS ΕΥΡΩΒ 0,92 BUY 0,78 BUY
14/04/2019 UBS ΑΛΦΑ 1,62 BUY 1,27 N
12/04/2019 ALPHA FIN ΜΥΤΙΛ 14,50 OP 14,10 OP
12/04/2019 WOOD ΠΕΙΡ 2,30 BUY 1,80 BUY
12/04/2019 WOOD ΕΤΕ 2,60 BUY 2,20 BUY
08/04/2019 ALPHA FIN ΠΕΙΡ 1,56 Ν 0,89 Ν
08/04/2019 ALPHA FIN ΕΤΕ 2,35 Ν 1,63 Ν
08/04/2019 ALPHA FIN ΕΥΡΩΒ 0,84 Ν 0,73 Ν
08/04/2019 NBG SEC ΟΠΑΠ 11,17 OP 10,20 OP
27/03/2019 IBG ΙΝΛΟΤ 0,49 N 0,60 R
26/03/2019 IBG ΠΕΙΡ 1,47 Ν 4,81 Ν
26/03/2019 IBG ΕΤΕ 2,04 BUY 3,90 BUY
21/03/2019 EUROXX ΟΠΑΠ 11,70 OW 10,80 OW
20/03/2019 IBG ΑΛΦΑ 1,52 BUY 2,36 BUY
20/03/2019 HSBC ΜΟΗ 24,00 H 30,00 BUY
19/03/2019 IBG EEE 30,50 ACC 29,00 N
19/03/2019 DB ΠΕΙΡ 1,50 Η 0,70 Η
19/03/2019 DB ΕΤΕ 2,10 BUY 1,40 BUY
19/03/2019 DB ΑΛΦΑ 1,90 BUY 1,50 BUY
18/03/2019 IBG ΕΥΡΩΒ 0,76 BUY 1,22 BUY
18/03/2019 NBG SEC ΠΕΙΡ  1,80  N 3,20 N
18/03/2019 NBG SEC  ΕΥΡΩΒ  0,85  OP 0,75  OP
18/03/2019 NBG SEC ΑΛΦΑ 2,00  OP 2,40 OP
13/03/2019 IBG ΜΠΕΛΑ 18,20 BUY 18,50 BUY
07/03/2019 IBG ΜΠΕΛΑ 18,50 BUY 13,70 Ν
 05/03/2019  EFG  ΠΕΙΡ 1,60  Η 2,50 Η
05/03/2019 EFG ΕΤΕ 2,50 BUY 3,20 BUY
05/03/2019 EFG ΑΛΦΑ 1,90 BUY 2,20 BUY
04/03/2019 IBG ΟΤΕ 13,00 BUY 11,80 ACC
28/02/2019 GS ΟΤΕ 13,40 BUY 13,60 BUY
26/02/2019 PIRAEUS SEC ΕΤΕ 1,6 N 2,20 N
26/02/2019 PIRAEUS SEC ΕΥΡΩΒ 0,74 N 0,78 N
26/02/2019 PIRAEUS SEC ΑΛΦΑ 1,70 OP 1,90 OP
26/02/2019 PIRAEUS SEC ΤΙΤΚ 20,00 Ν 19,80 Ν
26/02/2019 PIRAEUS SEC ΟΠΑΠ 10,50 OP 10,80 OP
25/02/2019 ΑΦΑΙΝ ΟΤΕ 13,80 OP 14,30 OP
20/02/2019 JPM ΟΤΕ 11,70 OW 12,00 OW
20/02/2019 HSBC ΠΕΙΡ 1,14 ΒUY 3,20 ΒUY
20/02/2019 HSBC ΕΤΕ 2,40 ΒUY 2,90 ΒUY
20/02/2019 HSBC ΕΥΡΩΒ 0,79 ΒUY 1,25 ΒUY
20/02/2019 HSBC ΑΛΦΑ 1,95 ΒUY 2,43 ΒUY
11/02/2019 EUROXX ΦΡΛΚ 6,60 OW 7,00 OW
11/02/2019 IBG ΦΡΛΚ 6,20 ΒUY 6,50 ACC
11/02/2019 UBS ΠΕΙΡ 0,48 S Εκ Νέου Κάλυψη
11/02/2019 UBS ΕΤΕ 1,15 Ν Εκ Νέου Κάλυψη
11/02/2019 UBS ΕΥΡΩΒ 0,78 ΒUY 0,55 N
11/02/2019 UBS ΑΛΦΑ 1,27 ΒUY 1,43 N
07/02/2019 ALPHA FIN ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,60 OP Εκ Νέου Κάλυψη
07/02/2019 EUROXX ΜΥΤΙΛ 13,40 OW 12,40 OW
04/02/2019 HSBC ΤΕΝΕΡΓ 8,00 OW Έναρξη Κάλυψης
29/01/2019 CITI ETE 1,08 N 2,09 N
29/01/2019 CITI ΠΕΙΡ 0,76 N 2,57 N
28/01/2019 ALPHA FIN ΠΕΙΡ 0,89 Ν 2,50 Ν
28/01/2019 ALPHA FIN ΕΤΕ 1,63 Ν 2,55 Ν
28/01/2019 ALPHA FIN ΕΥΡΩΒ 0,73 Ν 0,90 Ν
21/01/2019 EUROXX ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,90 OW 2,00 OW
11/01/2019 ΙΒG ΟΠΑΠ 12,00 ΒUY 12,50 ΒUY
11/01/2019 DB ΠΕΙΡ 0,70 Η 2,16 Η
11/01/2019 DB ΕΤΕ 1,40 ΒUY 2,70 ΒUY
11/01/2019 DB ΑΛΦΑ 1,50 ΒUY 2,00 ΒUY

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2018
Ημερομηνία
Αλλαγής
Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή
Στόχος
Νέα
Σύσταση
Προηγ. Τιμή
Στόχος
Προηγ.
Σύσταση
19/12/2018 IBG ΑΡΑΙΓ 8,50 ACC 9,90 ACC
18/12/2018 IBG ΙΝΛΟΤ 0,60 Ν 0,66 Ν
10/10/2018 HSBC ΑΡΑΙΓ 10,50 ΒUY 10,00 ΒUY
06/12/2018 ALPHA FIN ΜΠΕΛΑ 20,10 OP Εκ Νέου Κάλυψη
06/12/2018 IBG ΕΛΠΕ 9,00 ΒUY 8,40 ΑCC
05/12/2018 IBG ΕΧΑΕ 4,20 Ν 4,80 Ν
03/12/2018 HSBC ΑΡΑΙΓ 10,00 ΒUY 8,80 ΒUY
20/11/2018 UBS ΕΥΡΩΒ 0,55 Ν 0,97 Ν
20/11/2018 UBS ΑΛΦΑ 1,43 Ν 2,00 Ν
15/11/2018 PIRAEUS ΜΠΕΛΑ 18,20 OP 18,00 OP
15/11/2018 IBG OTE 11,80 ACC 12,70 ACC
15/11/2018 EUROXX OTE 13,50 OW 15,30 OW
14/11/2018 HSBC ΟΠΑΠ 10,00 ΒUY 11,00 Η
14/11/2018 HSBC ΜΠΕΛΑ 17,00 ΒUY 19,00 ΒUY
12/11/2018 WOOD ΠΕΙΡ 1,80 ΒUY 4,10 ΒUY
12/11/2018 WOOD ΕΥΡΩΒ 1,00 ΒUY 1,40 ΒUY
12/11/2018 WOOD ΕΤΕ 2,20 ΒUY 3,80 ΒUY
12/11/2018 WOOD ΑΛΦΑ 1,90 ΒUY 2,70 ΒUY
07/11/2018 GS ΜΟΗ 20,00 N 26,00 ΒUY
05/11/2018 BOFA ΜΟΗ 17,00 SELL 20,90 N
30/10/2018 CITI MOH 18,50 UP 23,20 BUY
26/10/2018 IBG ΙΝΛΟΤ 0,66 Ν 1,20 ΒUY
24/10/2018 BETA ΦΡΛΚ 7,57 OW 7,60 OW
22/10/2018 PIRAEUS ΜΟΗ 23,45 ΟP 22,00 OP
17/10/2018 IBG ΜΠΕΛΑ 13,70 N 12,70 N
16/10/2018 AXIA ΠΕΙΡ 2,51 ΒUY 4,57 ΒUY
16/10/2018 AXIA ΕΤΕ 2,34 ΒUY 3,57 ΒUY
16/10/2018 AXIA ΕΥΡΩΒ 1,07 ΒUY 1,19 ΒUY
16/10/2018 AXIA ΑΛΦΑ 2,00 ΒUY 2,60 ΒUY
09/10/2018 IBG ΜΠΕΛΑ 12,70 ΒUY 17,00 Ν
03/10/2018 IBG ΟΤΕ 12,70 ACC 13,50 ACC
26/09/2018 IBG ΟΠΑΠ 12,50 ΒUY 11,50 ΒUY
24/09/2018 EFG SEC MOH 25,00 ΒUY 21,80 ΒUY
24/09/2018 GS ΠΕΙΡ 3,25 Ν 3,40 Ν
24/09/2018 GS ΕΥΡΩΒ 1,03 Ν 1,04 Ν
24/09/2018 GS ΕΤΕ 2,76 Ν 2,90 Ν
24/09/2018 GS ΑΛΦΑ 2,45 ΒUY 2,50 ΒUY
24/09/2018 WOOD MOH 25,64 ΒUY 23,78 ΒUY
20/09/2018 ALPHA FIN ΕΥΡΩΒ 0,90 Ν 1,05 Ν
20/09/2018 ALPHA FIN ΠΕΙΡ 2,50 Ν 3,50 Ν
20/09/2018 ALPHA FIN ΕΤΕ 2.55 Ν 3,40 Ν
19/09/2018 PIRAEUS ΕΥΡΩΒ 0,78 Ν 0,81 Ν
19/09/2018 PIRAEUS ΕΤΕ 2,20 Ν 3,00 Ν
19/09/2018 PIRAEUS ΑΛΦΑ 1,90 ΟP 2,29 ΟP
19/09/2018 PIRAEUS ΜΠΕΛΑ 18,00 ΟP 17,00 OP
19/09/2018 PIRAEUS ΦΡΛΚ 6,50 ΟP 6,00 OP
19/09/2018 PIRAEUS EXAE 4,70 N 5,00 N
18/09/2018  EFG ΑΡΑΙΓ 9,80  ΒUY 10,50  ΒUY
 18/09/2018  EFG  ΕΛΠΕ 9,3  ΒUY 7,20  ΒUY
18/09/2018 EFG ΠΕΙΡ 2,50 Η 3,80 Η
18/09/2018 EFG ΑΛΦΑ 2,20 ΒUY 2,65 ΒUY
14/09/2018 IBG MOH 23,20 ACC 21,50 ACC
14/09/2018 BOFA ΕΥΡΩΒ 1,19 N 1,17 N
14/09/2018 BOFA ΠΕΙΡ 2,00 UP 3,23 UP
14/09/2018 BOFA ΕΤΕ 2,89 N 3,10 N
14/09/2018 BOFA AΛΦΑ 1,25 UP 1,60 UP
11/09/2018 DB ΕΥΡΩΒ 0,78 Η 0,95 Η
11/09/2018 DB ΠΕΙΡ 2,16 Η 2,90 Η
11/09/2018 DB ΕΤΕ 2,70 ΒUY 3,20 ΒUY
11/09/2018 DB ΑΛΦΑ 2,00 ΒUY 2,50 ΒUY
10/09/2018 CITI ΕΥΡΩΒ 0,95 ΒUY 1,17 ΒUY
10/09/2018 CITI ΠΕΙΡ 2,57 Η 3,99 Η
10/09/2018 CITI ΕΤΕ 2,09 Η 3,20 Η
10/09/2018 CITI ΑΛΦΑ 1,87 ΒUY 2,68 ΒUY
04/09/2018 BOFA MOH 20,90 N 20,10 N
31/08/2018 UBS MOH 24,00 ΒUY 22,00 ΒUY
30/08/2018 WOOD TITK 25,00 ΒUY 27,00 ΒUY
30/08/2018 HSBC ΕΥΡΩΒ 1,25 ΒUY 1,02 Η
30/08/2018 HSBC ΕΤΕ 0,29 Η 0,32 ΒUY
30/08/2018 HSBC ΑΛΦΑ 2,43 ΒUY 2,70 ΒUY
30/08/2018 HSBC ΠΕΙΡ 3,20 Η 3,40 ΒUY
08/08/2018 IBG TITK 19,00 R 22,00 N
07/08/2018 IBG ΙΝΛΟΤ 1,20 ΒUY 1,20 Ν
25/07/2018 IBG EXAE 4,80 N 5,00 N
24/07/2018 JPM OTE 14,10 OW 14,00 OW
18/07/2018 DB ΠΕΙΡ 2,90 Η Έναρξη κάλυψης
18/07/2018 DB ΕΥΡΩΒ 0,95 Η Έναρξη κάλυψης
18/07/2018 DB ΕΤΕ 0,32 ΒUY Έναρξη κάλυψης
18/07/2018 DB ΑΛΦΑ 2,5 ΒUY Έναρξη κάλυψης
13/07/2018 EUROXX ΤΕΝΕΡΓ 7,20 OW 5,80 OW
09/07/18 BOFA ETE 0.31 Ν 0.32 Ν
09/07/18 BOFA ΕΥΡΩΒ 1,17 Ν 1,14 Ν
05/07/2018 AXIA AΡΑΙΓ 10,00 ΒUY Έναρξη κάλυψης
28/06/2018 EUROXX ΠΕΙΡ 3,90 OW 3,90 OW
28/06/2018 EUROXX EΥΡΩΒ 1,20 OW 1,10 OW
28/06/2018 EUROXX ETE 0,35 OW 0,40 OW
20/06/2018 CITI MYTIΛ 11,50 ΒUY 9,50 Ν
11/06/2018 IBG ΟΠΑΠ 11,50 ΒUY 13,30 ΒUY
11/06/2018 IBG ΣΑΡ 15,00 Ν 14,50 Ν
11/06/2018 IBG ΦΡΛΚ 6,50 ΑCC 7,00 BUY
07/06/2018 ALPHA FIN ΠΕΙΡ 3,50 N 4,38 N
07/06/2018 ALPHA FIN ΕΤΕ 0,34 N 0,40 N
07/06/2018 ALPHA FIN ΕΥΡΩΒ 1,05 N 1,01 N
07/06/2018 WOOD ΕΥΡΩΒ 1,40 ΒUY 1,20 N
07/06/2018 WOOD ΕΤΕ 0,38 ΒUY 0,40 N
07/06/2018 WOOD ΠΕΙΡ 4,10 ΒUY 3,30 N
06/06/2018 GS ΑΛΦΑ 2,50 ΒUY 2,55 ΒUY
06/06/2018 GS ΕΤΕ 0,29 N 0,30 N
06/06/2018 GS ΕΥΡΩΒ 1,04 N 1,00 N
06/06/2018 GS ΠΕΙΡ 3,40 N 3,55 N
30/05/2018 MS ΕΥΡΩΒ 1,05 ΕW 0,90 ΕW
30/05/2018 MS ΠΕΙΡ 2,95 ΕW 5,20 ΕW
30/05/2018 MS ΕΤΕ 0,30 ΕW 0,40 ΕW
30/05/2018 MS AΛΦΑ 2,10 ΕW 2,90 ΕW
22/05/2018 IBG EXAE 5,00 N 5,20 N
18/05/2018 IBG TITK 22,00 ACC 22,40 ACC
18/05/2018 CITI ΠΕΙΡ 4,00 Ν 3,99 Ν
18/05/2018 CITI ΕΥΡΩΒ 1,20 Ν 1,17 Ν
18/05/2018 CITI ΕΤΕ 0,30 Ν 0,32 Ν
18/05/2018 CITI AΛΦΑ 2,70 ΒUY 2,68 ΒUY
17/05/2018 EUROXX ANEMOΣ 2,30 OW 1,80 OW
14/05/2018 ΑΧΙΑ TENEΡΓ 6,50 ΒUY 5,40 ΒUY
07/05/2018 ΝΒG TENEΡΓ 6,50 OW 5,40 OW
04/05/2018 GS ΠΕΙΡ 3,55 N 3,10 N
04/05/2018 GS ΕΥΡΩΒ 1,00 N 0,88 N
04/05/2018 GS ETE 0,30 N 0,28 N
04/05/2018 GS ΑΛΦΑ 2,55 ΒUY 2,36 ΒUY
30/04/2018 HSBC ΕΤΕ 0,32 Η 0,38 ΒUY
30/04/2018 HSBC ΠΕΙΡ 3,40 Η 4,00 ΒUY
30/04/2018 HSBC ΕΥΡΩΒ 1,04 Η 1,00 ΒUY
24/04/2018 ΙΒG ΟΠΑΠ 13,30 ΒUY 13,70 ΒUY
24/04/2018 CITI ΠΕΙΡ 3,99 Η 3,10 Η
24/04/2018 CITI ΕΥΡΩΒ 1,17 Η 0,80 Η
24/04/2018 CITI ΕΤΕ 0,32 Η 0,33 Η
24/04/2018 CITI AΛΦΑ 2,68 ΒUY 2,16 ΒUY
19/04/2018 BOFA ΠΕΙΡ 3,23 UP 3,26 UP
19/04/2018 BOFA ΕΤΕ 0,32 N 0,25 UP
19/04/2018 BOFA ΕΥΡΩΒ 1,14 N 0,65 UP
19/04/2018 BOFA ΑΛΦΑ 1,60 UP 1,36 UP
18/04/2018 ΕFG ΜΥΤΙΛ 13,50 ΒUY 13,40 ΒUY
18/04/2018 ΕFG ΑΡΑΙΓ 10,50 ΒUY 10,00 ΒUY
04/04/2018 HSBC TITK 27,00 ΒUY 28,00 ΒUY
03/04/2018 HSBC ΑΡΑΙΓ 11,25 ΒUY 11,00 ΒUY
28/03/2018 EFG ΛΑΜΔΑ 8,30 ΒUY Έναρξη κάλυψης
08/03/2018 GS ΕΥΡΩΒ 0,88 Ν 0,85 Ν
08/03/2018 GS ΑΛΦΑ 2,36 ΒUY 2,40 ΒUY
06/03/2018 IBG ΜΠΕΛΑ 17,00 ΒUY 19,00 BUY
05/03/2018 JPM ΟΤΕ 14,00 OW 11,80 OW
28/02/2018 WOOD ΕΛΠΕ 10,15 BUY 7,55 BUY
28/02/2018 WOOD MOH 22,80 BUY 24,14 BUY
28/02/2018 HSBC ΦΦΓΚΡΠ 22,00 BUY 27,00 BUY
27/02/2018 EFG OTE 14,10 BUY 14,30 BUY
26/02/2018 IBG ΓΡΙΒ 10,00 ΑCC Έναρξη κάλυψης
21/02/2018 HSBC ΕΛΠΕ 10,00 BUY 7,70 Η
20/02/2018 IBG ΑΡΑΙΓ 9,90 ΑCC 9,90 BUY
 16/02/2018 IBG EEE 29,00 ACC 28,00 ACC
 16/02/2018 BOFA ΕΥΡΩΒ 0,65 UP 0,58 UP
 16/02/2018 BOFA ΠΕΙΡ 3,26 UP 2,31 UP
 16/02/2018 BOFA ΕΤΕ 0,25 UP 0,21 UP
 16/02/2018 BOFA AΛΦΑ 1,36 UP 1,30 UP
 16/02/2018  EUROXX  ΠΕΙΡ 4,90  ΟW  7,20 ΟW
16/02/2018 EUROXX ETE 0.40 ΟW 0.42 ΟW
16/02/2018 EUROXX AΛΦΑ 2,60 ΟW 2,86 OW
16/02/2018 WOOD ΟΛΠ 24,00 BUY Έναρξη κάλυψης
16/02/2018 WOOD ΕΧΑΕ 5,40 Η 5,10 Η
13/02/2018 IBG MΠΕΛΑ 19,00 BUY 17,80 BUY
12/02/2018 IBG EΛΠΕ 8,40 ACC 8,.50 ACC
09/02/2018 IBG ΠΕΙΡ 4,81 BUY 3,20 BUY
09/02/2018 IBG ΕΥΡΩΒ 1,22 BUY 0,77 BUY
09/02/2018 IBG ΕΤΕ 0,39 BUY 0,35 BUY
09/02/2018 IBG AΛΦΑ 2,36 BUY 2,51 BUY
08/02/2018 IBG EEE 28,80 N 28,80 ACC
06/02/2018 IBG ΕΧΑΕ 5,20 Ν 4,70 Ν
02/02/2018 EUROXX ΜΠΕΛΑ 21,00 OW 18,00 OW
01/02/2018 IBG ΣΑΡ 14,50 Ν 12,80 ACC
31/01/2018 EUROXX OTE 15,30 OW 13,00 OW
31/01/2018 IBG OTE 13,50 BUY 12,40 ACC
29/01/2018 MS OTE 15,00 ΟW 13,50 ΟW
26/01/2018 EUROXX OTOEΛ 32,30 ΟW Έναρξη κάλυψης
22/01/2018 ALPHA FIN ΟΤΕ 14,30 ΟP Εκ νέου κάλυψη
17/01/2018 UBS ΕΥΡΩΒ 0,97 Ν Εκ νέου κάλυψη
17/01/2018 UBS AΛΦΑ 2,00 Ν Εκ νέου κάλυψη
16/01/2018 IBG MOH 21.50 ACC 21,90 BUY
10/01/2018 AXIA ETE 0,36 BUY 0,50 BUY
10/01/2018 AXIA AΛΦΑ 2,60 BUY 3,00 BUY
10/01/2018 AXIA ΠΕΙΡ 4,59 BUY 6,20 BUY
10/01/2018 AXIA ΕΥΡΩΒ 1,19 BUY 1,20 BUY

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
Ημερομηνία
Αλλαγής
Οίκος Μετοχή Νέα Τιμή
Στόχος
Νέα
Σύσταση
Προηγ. Τιμή
Στόχος
Προηγ.
Σύσταση
22/12/2017 IBG EXAE 7,20 BUY 6,50 BUY
19/12/2017 ΜS OTE 13,50 OW 13,00 OW
18/12/2017 ΕUROXX ΓΡΙΒ 10,70 ΟW 10,50 OW
14/12/2017 IBG EXAE 4,70 N 5,60 N
13/12/2017 EFG ΠΕΙΡ 3,27 Η 5,05 Η
13/12/2017 EFG ΕΤΕ 0,41 BUY 0,44 BUY
13/12/2017 EFG AΛΦΑ 2,70 BUY 2,97 BUY
13/12/2017 EUROXX EXAE 4,60 EW 5,90 EW
11/12/2017 IBG MYTIΛ 13,20 BUY 9,50 BUY
08/12/2017 GS ΠΕΙΡ 3,10 Ν 3,75 Ν
08/12/2017 GS ΕΥΡΩΒ 0,85 Ν 0,95 Ν
08/12/2017 GS ΕΤΕ 0,28 Ν 0,32 Ν
08/12/2017 GS AΛΦΑ 2,40 BUY 2,60 BUY
06/12/2017 IBG ΦΦΓΚΡΠ 18,20 Ν 19,00 R
06/12/2017 IBG INΛΟΤ 1,10 Ν 1,40 Ν
06/12/2017 AXIA MYTIΛ 13,30 BUY 8,60 BUY
24/11/2017 IBG ΠΕΙΡ 3,20 BUY 5,30 BUY
24/11/2017 IBG ΑΛΦΑ 2,51 BUY 3,13 BUY
23/11/2017 CS MΠΕΛΑ 17,00 ΟP 16,35 Ν
22/11/2017 IBG ΟΠΑΠ 13,70 BUY 13,50 BUY
21/11/2017 IBG ETE 0,35 BUY 0,43 BUY
17/11/2017 DB TITK 22,90 H 23,90 H
16/11/2017 IBG OTE 12,40 BUY 13,60 BUY
16/11/2017 IBG TITK 22,40 ACC 25,20 N
15/11/2017 IBG ΕΥΡΩΒ 0,77 BUY 0,96 ACC
15/11/17 EUROXX ΑΡΑΙΓ 10,00 OW 8,00 ΕW
14/11/2017 BOFA OTE 12,50 BUY 13,50 BUY
14/11/2017 CS MOH 26,50 OP 23,50 OP
13/11/2017 EFG SEC OTE 12,60 BUY 12,90 BUY
13/11/2017 JPM EEE 28,86 N 31,00 OW
09/11/2017 ALPHA FIN ΜΠΕΛΑ 18,00 ΟP Eκ νέου κάλυψη
07/11/2017 HSBC TITK 26,00 BUY 27,00 BUY
06/11/2017 ΒΕΤΑ ΚΡΙ 3,70 ΟW 2,10 OW
06/11/2017 BOFA ΠΕΙΡ 2,31 UP 4,62 UP
06/11/2017 BOFA ΕΥΡΩΒ 0,58 UP 0,94 UP
06/11/2017 BOFA ΕΤΕ 0,21 UP 0,32 UP
06/11/2017 BOFA ΑΛΦΑ 1,30 UP 1,83 UP
02/11/2017 IBG ΙΝΛΟΤ 1,40 N 1,30 N
30/10/2017 EFG SEC OTE 12,90 BUY 13,10 BUY
26/10/2017 GS ΠΕΙΡ 3,75 Ν 5,40 Ν
26/10/2017 GS ΕΥΡΩΒ 0,95 Ν 1,00 Ν
26/10/2017 GS ΕΤΕ 0,32 Ν 0,36 Ν
26/10/2017 GS ΑΛΦΑ 2,60 ΒUY 2,80 ΒUY
25/10/2017 ALPHA FIN ΜΥΤΙΛ 14,10 ΟP 10,50 OP
23/10/2017 IBG ΜΠΕΛΑ 17,80 ΒUY 17,30 ΒUY
19/10/2017 IBG ΕΥΔΑΠ 6,30 Ν 6,00 Ν
18/10/2017 EUROXX TITK 24,20 OW 26,00 OW
17/10/2017 HSBC ΕΤΕ 0,38 ΒUY 0,40 ΒUY
17/10/2017 HSBC ΠΕΙΡ 4,00 ΒUY 6,40 ΒUY
17/10/2017 HSBC ΕΥΡΩΒ 1,00 ΒUY 1,12 ΒUY
17/10/2017 HSBC AΛΦΑ 2,70 ΒUY 3,15 ΒUY
11/10/2017 WOOD ΦΡΛΚ 6,74 ΒUY 5,37 ΒUY
11/10/2017 WOOD ΕΧΑΕ 5,10 Η 4,90 Η
11/10/2017 WOOD ΣΑΡ 14,10 ΒUY 13,50 ΒUY
11/10/2017 WOOD ΔΕΗ 2,38 ΒUY 5,75 H
11/10/2017 WOOD ΓΡΙΒ 9,11 Η 8,95 Η
11/10/2017 WOOD ΦΦΓΚΡΠ 20,00 Η 23,00 ΒUY
11/10/2017 WOOD EΛΠΕ 7,55 Η 6,91 ΒUY
 11/10/2017 WOOD MOH 24,14  BUY 20,70  BUY
11/10/2017 WOOD OTE 10,70 H 9,80 H
11/10/2017 WOOD ΕΕΕ 30,90 Η 23,55 S
11/10/2017 WOOD ΠΕΙΡ 3,50 Η 6,00 Η
11/10/2017 WOOD EYΡΩΒ 1,00 Η 1,20 Η
11/10/2017 WOOD ΑΛΦΑ 2,50 ΒUY 3,00 BUY
11/10/2017 WOOD ETE 0,40 BUY 0,45 BUY
10/10/2017 CITI ΕΤΕ 0,33 H 0,35 H
10/10/2017 CITI ΕΥΡΩΒ 0,80 H 1,05 H
10/10/2017 CITI ΠΕΙΡ 3,10 H 5,40 H
10/10/2017 CITI ΑΛΦΑ 2,16 BUY 2,69 H
04/10/2017 AXIA ΛΑΜΔΑ 7,80 BUY Έναρξη κάλυψης
02/10/2017 EUROXX ΔΕΗ 2,10 EW Εκ νέου κάλυψη
28/09/2017 HSBC TITK 27,00 BUY 27,50 BUY
22/09/2017 PIRAEUS ΦΡΛΚ 6,00 ΟP 6,50 OP
22/09/2017 PIRAEUS EXAE 5.10 N 5,25 N
22/09/2017 PIRAEUS ΦΦΓΚΡΠ 22,50 N 24,00 ΟP
22/09/2017 PIRAEUS TITK 22,00 N 25,00 N
18/09/2017 IBG AΡΑΙΓ  9,90 ΒUY  9,50  ΑCC
18/09/2017 ΙΒG EEE 28,80 N 25,80 N
18/09/2017 MS ΠΕΙΡ 5,20 ΕW 5,60 ΕW
18/09/2017 MS EYΡΩΒ 0,90 ΕW 0,98 ΕW
18/09/2017 MS ETE 0,40 ΕW 0,41 ΕW
18/09/2017 ΜS AΛΑΦΑ 2,90 ΕW 2,78 EW
18/09/2017 ΙΒG OΠΑΠ 13,50 BUY 14,10 BUY
15/09/2017 HSBC ΑΡΑΙΓ 10,50 BUY 10,00 BUY
15/09/2017 ΙΒG ΦΦΓΚΡΠ 19,00 R 22,40 N
13/09/2017 IBG ΕΛΠΕ 8,50 ΑCC 7,10 N
13/09/2017 ΕUROXX ΜΥΤΙΛ 12,40 OW 10,40 OW
11/09/2017 ΙΒG MΠΕΛΑ 17,30 BUY 17,00 ACC
07/09/2017 WOOD MΠΕΛΑ 16,80 BUY 12,10 H
07/09/2017 UBS ΜΟΗ 22,00 BUY 21,50 BUY
05/09/2017 UBS ΜΟΗ 21,90 BUY 20,20 ACC
30/08/2017 UBS ΜΟΗ 22,20 OP 19,77 OP
28/08/2017 ΑΧΙΑ ΦΦΓΚΡΠ 29,00 BUY ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
18/08/2017 ΙΒG OTE 13,60 BUY 14,20 BUY
11/08/2017 ΙΒG OΠΑΠ 14,10 BUY 14,00 BUY
09/08/2017 BOFA ΠΕΙΡ 4,62 UP 4,00 UP
09/08/2017 BOFA ΕΥΡΩΒ 0,94 UP 0,80 UP
09/08/2017 BOFA ΕΤΕ 0,32 UP 0,36 N
09/08/2017 BOFA ΑΛΦΑ 1,83 UP 2,33 N
08/08/2017 ΙΒG TITK 25,20 N 26,50 ACC
02/08/2017 BETA OTE 12,10 OW 12,00 OW
02/08/2017 HSBC MOH 21,00 H 19,20 H
02/08/2017 HSBC EΛΠΕ 7,70 H 6,40 H
27/07/2017 HSBC ΟΠΑΠ 11,00 H 11,00 BUY
27/07/2017 HSBC ΦΦΓΚΡΠ 27,00 ΒUY 25,50 BUY
13/07/2017 HSBC ΑΡΑΙΓ 10,00 BUY 8,75 BUY
12/07/2017 BETA ΜΠΕΛΑ 16,50 Ν 13,60 Ν
10/07/2017 EUROXX ΤΕΝΕΡΓ 5,50 ΟW 3,60 OW
03/07/2017 GS OTE 13,30 BUY 12,40 BUY
28/06/2017 ΙBG AΡΑΙΓ 9,50 ΑCC
23/06/2017 HSBC ΠΕΙΡ 0,32 BUY 0,31 BUY
23/06/2017 HSBC ΕΤΕ 0,40 BUY 0,37 BUY
23/06/2017 HSBC ΕΥΡΩΒ 1,12 BUY 1,16 BUY
23/06/2017 HSBC ΑΛΦΑ 3,15 BUY 2,57 BUY
20/06/2017 IBG ΙΝΛΟΤ 1,30 Ν 1,10 Ν
16/06/2017 BOFA ΠΕΙΡ 0,20 UP 0,19 UP
16/06/2017 BOFA ΕΤΕ 0,36 N 0,31 N
16/06/2017 BOFA ΕΥΡΩΒ 0,80 UP 0,71 UP
16/06/2017 BOFA ΑΛΦΑ 2,33 N 2,14 N
15/06/2017 IBG ΜΟΗ 20,20 ACC 15,00 BUY
12/06/2017 EUROXX ΦΦΓΚΡΠ 28,50 OW 27,00 OW
09/06/2017 IBG ΦΦΓΚΡΠ 22,40 N 28,00 BUY
09/06/2017 EUROXX ΜΠΕΛΑ 18,00 OW 14,50 OW
08/06/2017 UBS ΕΛΠΕ 8,00 BUY 7,50 BUY
06/06/2017 GS ΕΤΕ 0,36 Ν 0,30 Ν
06/06/2017 GS ΠΕΙΡ 0,27 Ν 0,25 Ν
06/06/2017 GS ΕΥΡΩΒ 1,00 Ν 0,85 Ν
06/06/2017 GS ΑΛΦΑ 2,80 ΒUY 2,60 ΒUY
06/06/2017 ΒΕΤΑ ΦΦΓΚΡΠ 26,00 OW 25,50 OW
01/06/2017 IBG ΕΛΠΕ 7,10 N 5,70 ΒUY
31/05/2017 CSUISSE ΜΠΕΛΑ 16,35 Ν 14,40 ΟP
26/05/2017 IBG ΑΛΦΑ 3,13 BUY 2,51 BUY
25/05/2017 HSBC ΑΡΑΙΓ 8,75 BUY 8,50 BUY
23/05/2017 BETA ΑΡΑΙΓ 9,50 OW 8,50 OW
22/05/2017 IBG EEE 25,80 N 23,30 N
22/05/2017 BETA EXAE 6,10 OW 4,90 N
19/05/2017 IBG ΦΡΛΚ 6,50 BUY 5,60 BUY
19/05/2017 IBG ΠΕΙΡ 0,27 BUY 0,21 BUY
19/05/2017 IBG ETE 0,43 BUY 0,35 BUY
18/05/2017 IBG EXAE 5,60 N 4,60 R
18/05/2017 UBS ΕΛΠΕ 7,50 BUY 6,50 BUY
17/05/2017 PIRAEUS SEC MOH 18,50 OP 17,20 OP
17/05/2017 CITI OTE 15,00 BUY 11,00 BUY
17/05/2017 IBG OTE 14,20 BUY 10,80 BUY
16/05/2017 EUROXX OTE 13,00 OW 11,70 OW
16/05/2017 IBG ΕΥΡΩΒ 0,96 ACC 0,77 BUY
15/05/2017 HSBC MOH 19,20 BUY 17,60 HOLD
15/05/2017 HSBC ΕΛΠΕ 6,40 BUY 6,20 HOLD
12/05/2017 AXIA ΓΕΚΤΕΡΝΑ 4,70 BUY 3,40 BUY
12/05/2017 CSUISSE EEE 30,84 OP 25,15 OP
11/05/2017 WOOD ΕΛΠΕ 6,91 BUY 4,61 BUY
11/05/2017 WOOD MOH 20.7 BUY 13.25 BUY
12/05/2017 IBG ΣΑΡ 13,00 ACC 12,20 ACC
11/05/2017 MS ΠΕΙΡ 0,28 ΕW 0,26 ΕW
11/05/2017 MS ΕΥΡΩΒ 0,98 ΕW 0,90 ΕW
11/05/2017 MS ΕΤΕ 0,41 ΕW 0,34 ΕW
11/05/2017 MS ΑΛΦΑ 2,78 ΕW 2,49 ΕW
11/05/2017 EUROXX ΑΝΕΜΟΣ 1,80 OW 1,25 OW
11/05/2017 IBG ΟΠΑΠ 14,00 BUY 12,00 BUY
09/05/2017 EUROXX ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,00 OW 2,50 OW
09/05/2017 MS OTE 13,00 OW 13,50 OW
09/05/2017 EUROXX ΠΕΙΡ 0,36 OW 0,30 OW
09/05/2017 EUROXX ΕΥΡΩΒ 1,10 OW 0,90 OW
09/05/2017 EUROXX ΕΤΕ 0,42 OW 0,35 OW
09/05/2017 EUROXX ΑΛΦΑ 2,86 OW 2,50 OW
08/05/2017 ΑΧΙΑ ΤΕΝΕΡΓ 4,50 ΒUY 3.70 BUY
05/05/2017 CSUISSE ΦΦΓΚΡΠ 22,60 Ν 20,90 Ν
04/05/2017 EUROXX AΡΑΙΓ 8,00 ΕW 6,30 EW
04/05/2017 BOFA EYΡΩΒ 0,71 UP 0,60 UP
04/05/2017 BOFA ETE 0,31 N 0,26 N
04/05/2017 BOFA ΠΕΙΡ 0.,19 UP 0,18 UP
04/05/2017 BOFA ΑΛΦΑ 2,14 N 1,93 Ν
02/05/2017 IBG ΦΦΓΚΡΠ 28,00 ΒUY 26,00 BUY
18/04/2017 WOOD ΟΠΑΠ 11,60 ΒUY 10,00 BUY
13/04/2017 IBG EXAE 4,60 R 4,40 R
10/04/2017 IBG ΦΡΛΚ 5,60 ΒUY 5,80 BUY
07/04/2017 BETA ΦΦΓΚΡΠ 25,50 ΟW 26,90 OW
07/04/2017 ALPHA FIN ΟΠΑΠ 11,20 OP 10,00 OP
06/04/2017 EFG SEC ΟΠΑΠ 9,90 BUY 9,30 BUY
05/04/2017 IBG ΜΠΕΛΑ 17,00 ACC 14,99 N
05/04/2017 BOFA EYΡΩΒ 0,60 UP 0,70 UP
05/04/2017 BOFA ETE 0,26 N 0,27 N
05/04/2017 BOFA ΠΕΙΡ 0,18 UP 0,22 UP
05/04/2017 BOFA ΑΛΦΑ 1,93 Ν 2,27 Ν
04/04/2017 IBG TITK 26.50 ACC 22,00 N
03/04/2017 HSBC ΑΡΑΙΓ 8,50 ΒUY 8,00 BUY
30/03/2017 IBG ΣΑΡ 12,20 ACC 10,70 ACC
30/03/2017 CS ΦΦΓΚΡΠ 20,90 N 20,60 N
23/03/2017 EFG SEC ΜΥΤΙΛ 9,30 ΒUY 7,50 BUY
15/03/2017 IBG EEE 23,30 N 20,00 N
13/03/2017 ALPHA FIN EXAE 4,90 N
13/03/2017 ALPHA FIN OTE 11,50 OP 11,00 OP
13/03/2017 ALPHA FIN ΜΠΕΛΑ 15,60 ΟP 14.60 ΟP
01/03/2017 BETA OTE 11,10 ΟW 11.60 ΟW
24/02/2017 CITI ΜΠΕΛΑ 13,50 Ν 11,60 Ν
23/02/2017 EUROXX ΠΕΙΡ 0,30 ΟW 0,46 ΟW
23/02/2017 EUROXX ΕΤΕ 0,35 ΟW 0,50 ΟW
23/02/2017 EUROXX ΕΥΡΩΒ 0,90 ΟW 1,70 ΟW
23/02/2017 EUROXX ΑΛΦΑ 2,50 ΟW 4,00 ΟW
22/02/2017 HSBC ΕΛΠΕ 6,20 ΒUY 3,90 H
17/02/2017 ALPHA FIN ΜΟΗ 16,75 ΟP 15,00 OP
16/02/2017 IBG MYTIΛ 9.50 BUY 7.20 BUY
15/02/2017 IBG ΕΥΔΑΠ 6,00 ACC 6,00 N
13/02/2017 IBG ΠΕΙΡ 0,21 ΒUY 0,38 ΒUY
13/02/2017 IBG ΕΤΕ 0,35 ΒUY 0,41 ΒUY
13/02/2017 IBG ΕΥΡΩΒ 0,77 ΒUY 1,36 ΒUY
13/02/2017 IBG ΑΛΦΑ 2,51 ΒUY 3.47 BUY
 13/02/2017 ALPHA FIN MYTIΛ  10.50 OP 6.00 OP
06/02/2017 WOOD MYTIΛ 8.70 BUY 6.50 BUY
27/01/2017 HSBC ΜΠΕΛΑ 14.50 BUY 16,50 BUY
25/01/2017 WOOD ΟΠΑΠ 10.00 ΒUY 8.50 BUY
18/01/2017 CITI MOH 13.50 N 13.50 BUY
17/01/2017 CITI MYTIΛ 8,70 ΒUY 6.00 BUY
 16/01/2017 HSBC  TITK 27.50  OW  24.70  OW
09/12/2016 DEUTSCHE TITK 23.50 H 22.70 H
06/12/2016 NBG SEC ΑΝΕΜΟΣ 1,35 OW 1.25 OW
06/12/2016 NBG SEC ΤΕΝΕΡΓ 4,10 OW 3.90 OW
02/12/2017 ΕFG SEC EXAE 5.00 H 5.20 H
 10/11/2016 EUROXX ΜΠΕΛΑ 14.70  OW  12.50 OW