Τι σημαίνει η ένταξη των κινεζικών μετοχών στον MSCI ?

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Τι σημαίνει η ένταξη των κινεζικών μετοχών στον MSCI ?. Στις 20/06/2017, ο MSCI ανακοίνωσε την ένταξη των κινεζικών μετοχών Α (A-Shares, δηλαδή μετοχές κινεζικών εταιριών με έδρα την Κίνα, εισηγμένες σε κινεζικά χρηματιστήρια και νόμισμα διαπραγμάτευσης το κινεζικό Renminbi) στον δείκτη αναδυόμενων αγορών MSCI Emerging Markets Index και στον παγκόσμιο δείκτη αγορών MSCI ACWI Index.

Οι κινεζικές μετοχές τύπου Α που εισέρχονται στους δείκτες MSCI για πρώτη φορά από 01/06/2018 (ή αλλιώς με το κλείσιμο της 31/05) είναι 234 (η αρχική εκτίμηση ήταν για 222). Παρόλο που το σύνολο των κεφαλαιοποιήσεων των μετοχών αυτών είναι περίπου $3,8 τρισ, ο MSCI σταθμίζει και αναπροσαρμόζει χαμηλότερα τις κεφαλαιοποιήσεις αυτές λόγω ειδικών συνθηκών:
1. περιορισμοί στη συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο των κινεζικών εταιριών,
2. έλλειμα μεταρρυθμίσεων στο χρηματοοικονομικό τομέα, capital controls κ.ά.

Στην πρώτη περίπτωση ο MSCI εφαρμόζει έναν χαμηλό συντελεστή (Foreign Inclusion Factor -FIF) που μειώνει την κεφαλαιοποίηση των εταιριών από $3,8 τρισ σε $697 δισ, και στη 2η περίπτωση έναν χαμηλό συντελεστή συμμετοχής-ένταξης (Ιndex Inclusion Factor -IIF) 5% που αναπροσαρμόζει την κεφαλαιοποίηση από $697 δισ σε $34,85 δισ, δηλαδή σε μία χαμηλή και συμβολική θα λέγαμε κεφαλαιοποίηση.

Η συμμετοχή των κινεζικών μετοχών Α στο δείκτη MSCI Emerging Markets Index αναμένεται να είναι 0,4% την 01/06 και 0,8% την 01/09/2018 ,ενώ στο δείκτη MSCI ACWI Index, 0,1% (01/09).
Aυτό σημαίνει ότι κατά την επικείμενη αναθεώρηση της 31/05, οι κινεζικές μετοχές διεκδικούν από την πίτα του δείκτη των αναδυόμενων αγορών -στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα- $7,5 δισ, και το ίδιο περίπου ποσό κατά την 3μηνιαία αναθεώρηση της 31/08/2018.

Το άνοιγμα των κινεζικών αγορών στο μέλλον (άρση των διάφορων περιορισμών στα ξένα κεφάλαια και μεταρρυθμίσεις) θα δώσει τη δυνατότητα στις κινεζικές μετοχές να αποκτήσουν το βάρος που τους αρμόζει (εάν ληφθεί υπόψιν ότι η κινεζική αγορά μετοχών αποτελεί το 30% των αναδυόμενων αγορών). Παίρνοντας ως παράδειγμα άλλες αναδυόμενες αγορές όπως αυτές της Ν.Κορέας και της Ταϊβάν θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι κινεζικές μετοχές Α, δυνητικά και σε βάθος 5ετίας, μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στον δείκτη MSCI Emerging Markets στο 16,2%.
Στην περίπτωση αυτή, τα κεφάλαια που θα διεκδικήσει η Κίνα και οι εγχώριες αγορές μετοχών της, από τις υπόλοιπες αναδυόμενες αγορές του δείκτη αναμένεται να ξεπεράσουν τα $300 δισ.

Εάν στα παραπάνω κεφάλαια συμπεριλάβουμε και τα ποσά που επενδύονται στα διάφορα επενδυτικά κεφάλαια Ενεργητικής Διαχείρισης, τα τελικά κεφάλαια που διεκδικεί η Κίνα 5πλασιάζονται. Επομένως, οι συνολικές εισροές από κεφάλαια παθητικής και ενεργητικής διαχείρισης για παράδειγμα στις 31/05 θα μπορούσαν να αγγίξουν τα $37,5 δισ ενώ κατά την πλήρη συμμετοχή της Κίνας (πρόβλεψη για ποσοστό 16,2%) οι συνολικές εισροές θα μπορούσαν να εκτοξευτούν στα $1,5 τρισ !

Οι παραπάνω προβλέψεις για τις εισροές κεφαλαίων σε κινεζικές μετοχές είναι θεωρητικές, καθώς οι διαχειριστές κεφαλαίων έχουν τον τελευταίο λόγο και καλούνται να δείξουν ψήφο εμπιστοσύνης απέναντι σε μία χώρα η οποία είναι αργή στο θέμα των μεταρρυθμίσεων. Εξάλλου, πολλοί διαχειριστές έχουν πέσει ‘θύματα’ καθώς κατά το παρελθόν είχαν επενδύσει σε μετοχές κινεζικών εταιριών με κακή εταιρική διακυβέρνηση, αμφισβητούμενα οικονομικά στοιχεία και κυρίως είχαν αντιμετωπίσει (και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν) το φαινόμενο των αλλεπάλληλων αναστολών διαπραγμάτευσης μετοχών. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό, οι θεσμικοί επενδυτές (ενεργητικών Α/Κ) σε πρώτο χρόνο, να μην επενδύσουν σε κινεζικές μετοχές στο βαθμό που αναμένουν οι σχολιαστές-αναλυτές, κάτι που συνέβη και στην περίπτωση της Ελλάδας για διαφορετικούς βέβαια λόγους. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που οι εκτιμήσεις των επενδυτικών τραπεζών διαφέρουν τόσο μεταξύ τους όπως π.χ. η Goldman Sachs που προβλέπει εισροές $22 δισ ενώ η Morgan Stanley μόνο $3,4 δισ (για το χρονικό διάστημα ΙΟΥΝ-ΣΕΠΤ’18).

Σημείωση: Με στοιχεία MSCI, 30/03/2018, ο δείκτης MSCI Emerging Markets Index αποτελούνταν από 830 μετοχές εταιριών από 24 αναδυόμενες αγορές. Τα κεφάλαια που ακολουθούν το δείκτη υπολογίζονταν σε $1,9 τρισ. Οι κινεζικές μετοχές στο δείκτη ήταν τύπου H shares, B shares, red chips, P chips και ADRs με συνολικό ποσοστό 29,92%. (Στην πρόβλεψη ότι οι κινεζικές μετοχές Α λάβουν ποσοστό 16,2% στο μέλλον, το υφιστάμενο 29,92% θα υποχωρήσει περίπου στο 25,8%).