Υποχρεωτικά Ελάχιστα Αποθεματικά

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Υποχρεωτικά Ελάχιστα Αποθεματικά. Κεφάλαια ορισμένου ύψους που οι εμπορικές τράπεζες είναι υποχρεωμένες να διακρατούν ως αποθεματικό στους τρεχούμενους λογαριασμούς που τηρούν στην κεντρική τράπεζα της χώρας τους. Tα κεφάλαια αυτά παίζουν ένα ρόλο βαλβίδας ασφαλείας η οποία επιτρέπει στις τράπεζες να αντιδρούν σε βραχυχρόνιες μεταβολές στις αγορές χρήματος, στο πλαίσιο των οποίων οι τράπεζες δανείζουν κεφάλαια η μία στην άλλη καταθέτοντας ή αποσύροντας κεφάλαια από τα αποθεματικά που τηρούν στην κεντρική τράπεζα. Αυτό συμβάλλει στη σταθεροποίηση του επιτοκίου που οι τράπεζες χρεώνουν η μία στην άλλη για τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό κεφαλαίων.

Στο τέλος της περιόδου τήρησης η κεντρική τράπεζα καταβάλλει στις τράπεζες τόκο επί των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών τους, ο οποίος αντιστοιχεί στο επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες, μέχρι τον Ιανουάριο του 2012, έπρεπε να τηρούν στην αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα τουλάχιστον το 2% ορισμένων υποχρεώσεών τους, κυρίως καταθέσεων πελατών. Έκτοτε, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 1%. Το σύνολο των υποχρεωτικών αποθεματικών για τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ ανέρχεται στα 113 δισεκ. ευρώ περίπου (αρχές του 2016).

Τα υποχρεωτικά αποθεματικά αποτελούν ένα συμβατικό εργαλείο νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών. Ωστόσο, σε ορισμένες κεντρικές τράπεζες, όπως της Αυστραλίας, του Καναδά και της Σουηδίας, δεν τηρούνται καθόλου υποχρεωτικά αποθεματικά.

Όρος γνωστός και ως: Minimum Reserves

  

Ετικέτες: