Ύφεση

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Ύφεση. Μία σημαντική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο της οικονομίας, η οποία διαρκεί περισσότερο από 1-2 μήνες και συνήθως διαφαίνεται στα:
– πραγματικό ΑΕΠ
– πραγματικό εισόδημα
– απασχόληση
– βιομηχανική παραγωγή
– λιανικές/χονδρικές πωλήσεις

Η ύφεση ξεκινά αμέσως μετά από το υψηλό (peak) που σημειώνεται στην οικονομική δραστηριότητα ενώ τελειώνει όταν η οικονομία φθάσει στο χαμηλό της σημείο (trough). Μεταξύ χαμηλού και υψηλού σημείου, η οικονομία λέμε ότι σημειώνει ανάκαμψη (recovery) και ανάπτυξη (expansion). H ανάπτυξη αποτελεί την φυσιολογική-κανονική κατάσταση της οικονομίας.
Οι περισσότερες υφέσεις είναι σύντομες ενώ πολλοί σχολιαστές συχνά ορίζουν την ύφεση ως 2 συνεχόμενα 3μηνα μείωσης του πραγματικού ΑΕΠ (ΑΕΠ μείον πληθωρισμός).

Όρος Γνωστός και ως: Recession

Ετικέτες: