Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι σταθερής απόδοσης και μικρής διάρκειας που συνήθως είναι 3, 6 και 12 μήνες που εκδίδονται από το δημόσιο για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών. Χαρακτηριστικό του προϊόντος αυτού και σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί ότι ο τόκος προεισπράττεται. Η ονομαστική αξία εισπράττεται στην λήξη του προϊόντος, ενώ η αγορά του γίνεται με την αφαίρεση του τόκου που αναλογεί.

Παράδειγμα:
Έντοκο Γραμμάτιο ετήσιας διάρκειας , ονομαστικής αξίας 3.000€ και με επιτόκιο 5% πωλείται (από το δημόσιο και αγοράζεται από τον επενδυτή) την ημέρα της έκδοσής του 2.857€. Το ποσό αυτό δίνει τόκο ίσο με: 2.857€ * 5% = 143€. Το ποσό που θα εισπραχθεί στη λήξη είναι 3.000€ (2.875€ + 143€).

Ετικέτες: