Σαν σήμερα

1993: Εισαγωγή της ΑΕΓΕΚ στο ΧΑΑ
29/11/1993: Εισαγωγή της ΑΕΓΕΚ στο ΧΑΑ. Η «AEΓEK Aνώνυμη Eταιρία Γενικών Kατασκευών και Nαυτιλιακών, Tουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Eπιχειρήσεων» με διακριτκό τίτλο «ΑΕΓΕΚ» ιδρύθηκε το 1949 (ΦΕΚ 251/15.08.1949) με σκοπό...