Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Η μέτρηση του γενικού επιπέδου των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών που συνθέτουν το ‘‘καλάθι αγορών’’ που προμηθεύεται το μέσο νοικοκυριό. Ο ΓΔΤΚ αναφέρεται στο σύνολο της χώρας και καλύπτει πληθυσμιακά τα νοικοκυριά μόνιμων κατοίκων στην επικράτεια. Ο ΓΔΤΚ δεν αναπροσαρμόζεται για την εποχικότητα ή για τις πολύ συχνές μεταβολές των τιμών ενέργειας και τροφίμων. Αποτυπώνει επομένως όλες τις μεταβολές των τιμών ανεξαρτήτως εάν κάποιες δεν σχετίζονται με μεταβολές των οικονομικών συνθηκών της ίδιας της χώρας.

Ο ΓΔΤΚ χρησιμοποιεί μια χρονοσειρά τιμών με ένα έτος βάσης ή αναφοράς και οι τιμές του ΓΔΤΚ ανακοινώνονται σε μηνιαία βάση.

 

 

Παράδειγμα:
Ο ΓΔΤΚ της Ελλάδας τον Δεκ.’16 σε σύγκριση με το Δεκ.’15 ήταν 0%.
Συγκεκριμένα, οι τιμές που δημοσιεύτηκαν για το Δεκ.’16 ήταν 105,64 όταν ο Δεκ.’15 ήταν 105,61 (δηλαδή μεταβολή 0,028% ή με την στρογγυλοποίηση λόγω χαμηλής τιμής 0%). Στην περίπτωση των τιμών το έτος βάσης-αναφοράς του ΓΔΤΚ είναι το έτος 2009=100.

 

Όρος γνωστός και ως:
Headline Inflation
Τop Line Inflation

Ετικέτες: