Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (ΔΑΚ)

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Εισηγμένος τίτλος (μετοχή) που ακολουθεί την πορεία ενός δείκτη μετοχών, τιμή εμπορεύματος, ομολόγου, ή ενός καλαθιού επενδυτικών προϊόντων. Σε αντίθεση με τα Αμοιβαία Κεφάλαια ένα ETF διαπραγματεύεται όπως και οι μετοχές σε ένα χρηματιστήριο. Τα περισσότερα ETFs είναι παθητικής διαχείρισης, ακολουθούν δηλαδή σε μεγάλο ποσοστό (80%-100%) την πορεία κάποιου δείκτη. Τα τελευταία χρόνια τα ETFs έχουν γίνει πολύ δημοφιλή στους επενδυτές καθώς παρέχουν αμεσότητα επένδυσης, μεγάλη εμπορευσιμότητα, και χαμηλές προμήθειες διαχείρισης από τα αντίστοιχα συμβατικά Α/Κ.

Στην Ελλάδα τα εισηγμένα ETFs στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι 1:

1.

Nέα Ονομασία (από 11/05/17): ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ
Προηγούμενη Ονομασία : ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό
Σύμβολο: ΑΔΑΚ
Εκδότης: Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Ημερομηνία Εισαγωγής: 24/01/2008
Kαθαρή Αξία Ενεργητικού (ΝΑV): 10.757.866,59 € (31/12/2016)
Επενδυτικός Σκοπός: Η αναπαραγωγή απόδοσης του δείκτη FTSE Athex Large Cap Index.

 

Τα ETFs που σταμάτησαν τη διαπραγματευσή τους είναι τα:

1.

Όνομα: NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. Μετοχικό Εσωτερικού
Σύμβολο: ΔΑΚΓΔ
Εκδότης: Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Ημερομηνία Εισαγωγής: 29/06/2009
Ημερομηνία Διαγραφής: 28/04/2017
Kαθαρή Αξία Ενεργητικού (ΝΑV): 2.230.437,25 € (31/12/2016)
Επενδυτικός Σκοπός: Η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Χ.Α. και η επίτευξη της απόδοσής του.

 

2.

Όνομα: NBGΑΜ ETF Greece & Turkey 30 – Μετοχικό
Σύμβολο: ΔΑΚΕΤ30
Εκδότης: Εθνική Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Ημερομηνία Εισαγωγής: 03/11/2010
Ημερομηνία Διαγραφής: 28/04/2017
Kαθαρή Αξία Ενεργητικού (ΝΑV): 2.046.308,01 € (31/12/2016)
Επενδυτικός Σκοπός: Η αναπαραγωγή της απόδοσης του δείκτη Greece & Turkey 30 (GT-30) σε όρους ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεσή του.

 

Όρος γνωστός και ως: Exchange Traded Fund  (ETF)

 

 

Σχετικά Links:

ΔΑΚ – Χρηματιστήριο Αθηνών
US ETFs – etftrack.com

Ετικέτες: