Κεφαλαιοποίηση

Εκτύπωση άρθρου Εκτύπωση άρθρου | Αποστολή με Email Αποστολή με Email

Η αγοραία αξία μιας εταιρίας που υπολογίζεται εάν πολλαπλασιάσουμε την τιμή της μετοχής με τον αριθμό των μετοχών της.

 

Παράδειγμα:

Ο αριθμός των μετοχών του ΟΠΑΠ που έχουν εισαχθεί στο Χ.Α. είναι 319.000.000. Εάν η τιμή της μετοχής του ΟΠΑΠ είναι 8,20 €, τότε η κεφαλαιοποίηση του ΟΠΑΠ είναι: 319.000.000 * 8,20 € = 2.615.800.000 €.

 

 

Όρος γνωστός και ως:
Capitalization
Market Capitalization
Market Cap

 

Ετικέτες: