Κατηγορία: Ελλάδα

ΜΑΡΤ.’21: Ξένοι Θεσμικοί 57,5% των συν/γών, εκροές €55,2 εκ

ΜΑΡΤ.’21: Ξένοι Θεσμικοί 57,5% των συν/γών, εκροές €55,2 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Μάρτιο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής: – Αξία Συναλλαγών: €2,093,64 εκ σημειώνοντας άνοδο κατά 80,0% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.163,12 εκ. Σε σχέση με τον ΜΑΡΤ.’20 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.822,71 εκ., σημειώθηκε… Περισσότερα »

ΦΕΒΡ.’21: Ξένοι Θεσμικοί 51,1% των συν/γών, εκροές €8,76 εκ

ΦΕΒΡ.’21: Ξένοι Θεσμικοί 51,1% των συν/γών, εκροές €8,76 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Φεβρουάριο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής: – Αξία Συναλλαγών: €1.163,12 εκ σημειώνοντας μείωση κατά 6,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.238,32 εκ. Σε σχέση με το ΦΕΒΡ.’20 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.733,62 εκ., σημειώθηκε μείωση της τάξης… Περισσότερα »

IAN.’21: Ξένοι Θεσμικοί 45,6% των συν/γών, εκροές €5,74 εκ

IAN.’21: Ξένοι Θεσμικοί 45,6% των συν/γών, εκροές €5,74 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Ιανουάριο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής: – Αξία Συναλλαγών: €1.238,32 εκ σημειώνοντας μείωση κατά 34,8% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.899,30 εκ. Σε σχέση με τον ΙΑΝ.’20 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.617,25 εκ., σημειώθηκε μείωση της… Περισσότερα »

ΔΕΚ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 45,2% των συν/γών, εκροές €11,82 εκ

ΔΕΚ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 45,2% των συν/γών, εκροές €11,82 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Δεκέμβριο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής: – Αξία Συναλλαγών: €1.899,30 εκ σημειώνοντας άνοδο κατά 20,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.577,72 εκ. Σε σχέση με τον ΔΕΚ.’19 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.325,59 εκ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης… Περισσότερα »

NOE.’20: Ξένοι Θεσμικοί 48,4% των συν/γών, εισροές €14 εκ

NOE.’20: Ξένοι Θεσμικοί 48,4% των συν/γών, εισροές €14 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Νοέμβριο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής: – Αξία Συναλλαγών: €1.577,72 εκ σημειώνοντας άνοδο κατά 73,2% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €910,76 εκ. Σε σχέση με τον ΝΟΕ.’19 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.493,64 εκ., σημειώθηκε άνοδος της τάξης… Περισσότερα »

ΟΚΤ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 45,6% των συν/γών, εκροές €60,14 εκ.

ΟΚΤ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 45,6% των συν/γών, εκροές €60,14 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Οκτώβριο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής: – Αξία Συναλλαγών: €910,76 εκ σημειώνοντας μείωση κατά 5,7% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €966,19 εκ. Σε σχέση με τον Οκτ.’19 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.385,84 εκ., σημειώθηκε μείωση της… Περισσότερα »

ΣΕΠΤ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 49,2% των συν/γών, εκροές €72,08 εκ

ΣΕΠΤ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 49,2% των συν/γών, εκροές €72,08 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Σεπτέμβριο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής: – Αξία Συναλλαγών: €966,19 εκ σημειώνοντας άνοδο κατά 51,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €638,18 εκ. Σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.315,10 εκ., σημειώθηκε… Περισσότερα »

ΑΥΓ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 54,5% των συν/γών, εκροές €15,93 εκ

ΑΥΓ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 54,5% των συν/γών, εκροές €15,93 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Aύγουστο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής: – Αξία Συναλλαγών: €638,18 εκ σημειώνοντας μείωση κατά 44,8% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.155,94 εκ. Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.382,98 εκ., σημειώθηκε… Περισσότερα »

ΙΟΥΛ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 51,9% των συν/γών, εκροές €66,11 εκ

ΙΟΥΛ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 51,9% των συν/γών, εκροές €66,11 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Ιούνιο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής: – Αξία Συναλλαγών: €1.155,94 εκ σημειώνοντας μείωση κατά 18,8% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.424,20 εκ. Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.731,31 εκ., σημειώθηκε… Περισσότερα »

ΙΟΥΝ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 48,3% των συν/γών, εκροές €99,49 εκ

ΙΟΥΝ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 48,3% των συν/γών, εκροές €99,49 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Ιούνιο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής: – Αξία Συναλλαγών: €1.424,20 εκ σημειώνοντας άνοδο κατά 0,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.418,25 εκ. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.640,03 εκ., σημειώθηκε… Περισσότερα »

ΜΑΪ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 59,5% των συν/γών, εκροές €126,91 εκ

ΜΑΪ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 59,5% των συν/γών, εκροές €126,91 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Μάιο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής: – Αξία Συναλλαγών: €1.418,25 εκ σημειώνοντας άνοδο κατά 38,7% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.022,76 εκ. Σε σχέση με τον Μάιο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €2.442,47 εκ., σημειώθηκε μείωση… Περισσότερα »

ΜΑΡΤ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 52,5% των συν/γών, εκροές €3 εκ

ΜΑΡΤ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 52,5% των συν/γών, εκροές €3 εκ. Η εικόνα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Μάρτιο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής: – Αξία Συναλλαγών: €1.822,71 εκ σημειώνοντας άνοδο κατά 5,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.733,62 εκ. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.084,13 εκ., σημειώθηκε… Περισσότερα »

ΦΕΒ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 53% των συν/γών, εκροές €25,13 εκ

ΦΕΒ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 53% των συν/γών, εκροές €25,13 εκ. Η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς για τον μήνα Φεβρουάριο αναλυτικότερα διαμορφώθηκε ως εξής: – Αξία Συναλλαγών: €1.733,62 εκ σημειώνοντας άνοδο κατά 7,2% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.617,25 εκατ. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν €886,79… Περισσότερα »

ΙΑΝ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 53,9% των συν/γών, εκροές €104,12 εκ

ΙΑΝ.’20: Ξένοι Θεσμικοί 53,9% των συν/γών, εκροές €104,12 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιανουαρίου 2020. Τον Ιανουάριο 2020 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: – Συνολική αξία συναλλαγών €1,62 δις (αυξημένη κατά 22,0% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 94,2% σε σχέση με… Περισσότερα »

ΔΕΚ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 54,7% των συν/γών, εκροές €-8 εκ

ΔΕΚ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 54,7% των συν/γών, εκροές €-8 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Δεκεμβρίου 2019. Το Δεκέμβριο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: – Συνολική αξία συναλλαγών €1,33 δις (μειωμένη κατά 11,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 74,8% σε σχέση με τον… Περισσότερα »

ΝΟΕ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 55,9% των συν/γών, εισροές €49,23 εκ

ΝΟΕ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 55,9% των συν/γών, εισροές €49,23 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Νοεμβρίου 2019. Τον Νοέμβριο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

ΟΚΤ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 53,3% των συν/γών, εισροές €38,93 εκ

ΟΚΤ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 53,3% των συν/γών, εισροές €38,93 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Οκτωβρίου 2019. Τον Οκτώβριο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: – Συνολική αξία συναλλαγών €1,39 δις (αυξημένη κατά 5,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 36,1% σε σχέση με τον… Περισσότερα »

Αναδιάρθρωση MSCI 26/11/19: Αναμένονται εκροές €-18 εκ για ΧΑ

Αναδιάρθρωση MSCI 26/11/19: Αναμένονται εκροές €-18 εκ για ΧΑ. Η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI στο κλείσιμο της 26/11/2019 (ή αλλιώς με το άνοιγμα της 27/11/2019), περιλαμβάνει την 3η και τελευταία φάση της αύξησης βάρους των κινεζικών μετοχών κατηγορίας Α (CHINA A) στο δείκτη MSCI Αναδυόμενων Αγορών. Συγκεκριμένα: Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση (07/11/2019) ο MSCI προσθέτει… Περισσότερα »

ΣΕΠΤ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 51,8% των συν/γών, εισροές €50,95 εκ

ΣΕΠΤ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 51,8% των συν/γών, εισροές €50,95 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Σεπτεμβρίου 2019. Τον Σεπτέμβριο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: – Συνολική αξία συναλλαγών €1,32 δις (μειωμένη κατά 4,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 29,2% σε σχέση με τον… Περισσότερα »

Αναδιάρθρωση FTSE Σεπτ’ 2019: Αναμένονται εκροές €-22 εκ

Αναδιάρθρωση FTSE Σεπτ’ 2019: Αναμένονται εκροές €-22 εκ. Η αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE την εβδομάδα αυτή, περιλαμβάνει 2 σημαντικές αλλαγές που αφορούν την άνοδο του ποσοστού συμμετοχής της Σ.Αραβίας καθώς και των κινεζικών μετοχών κατηγορίας Α στο δείκτη FTSE Αναδυόμενων Αγορών. Συγκεκριμένα έχουμε: * 4η φάση ένταξης της Σ.Αραβίας στο δείκτη FTSE Αναδυόμενων Αγορών. Αύξηση βάρους της… Περισσότερα »

ΑΥΓ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 50,3% των συν/γών, εκροές €25εκ

ΑΥΓ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 50,3% των συν/γών, εκροές €25εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Αυγούστου 2019. Τον Αύγουστο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: – Συνολική αξία συναλλαγών €1,38 δις (μειωμένη κατά 20,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 72,8% σε σχέση με τον ίδιο… Περισσότερα »

Αναδιάρθρωση MSCI 27/08/19: Αναμένονται εκροές €-23 εκ

Αναδιάρθρωση MSCI 27/08/19: Αναμένονται εκροές €-23 εκ. Η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI στο κλείσιμο της 27/08/2019, περιλαμβάνει 2 σημαντικές αλλαγές που αφορούν την άνοδο του ποσοστού συμμετοχής της Σ.Αραβίας και των κινεζικών μετοχών κατηγορίας Α στο δείκτη MSCI Αναδυόμενων Αγορών. Συγκεκριμένα: * 2η και τελευταία φάση ένταξης της Σ.Αραβίας στο δείκτη MSCI Αναδυόμενων Αγορών. Αύξηση βάρους… Περισσότερα »

IOYΛ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 48,7% των συν/γών, εκροές €61,17 εκ

IOYΛ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 48,7% των συν/γών, εκροές €61,17 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουλίου 2019. Τον Ιούλιο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: – Συνολική αξία συναλλαγών €1,73 δις (αυξημένη κατά 5,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 214,4% σε σχέση με τον… Περισσότερα »

IOYN.’19: Ξένοι Θεσμικοί 49,5% των συν/γών, εκροές €92,43 εκ

IOYN.’19: Ξένοι Θεσμικοί 49,5% των συν/γών, εκροές €92,43 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουνίου 2019. Τον Ιούνιο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: – Συνολική αξία συναλλαγών €1,64 δις (μειωμένη κατά 32,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 58,2% σε σχέση με τον… Περισσότερα »

ΜΑΪ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 59,5% των συν/γών, εισροές €328,47 εκ

ΜΑΪ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 59,5% των συν/γών, εισροές €328,47 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου 2019. Τον Μάϊο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: – Συνολική αξία συναλλαγών €2,44 δις (αυξημένη κατά 118,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 43,4% σε σχέση με τον… Περισσότερα »

ΜΑΪ 2019: Πρωταθλητής αποδόσεων το ΧΑ

ΜΑΪ 2019: Πρωταθλητής αποδόσεων το ΧΑ. Με αποδόσεις +7,37% ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), η ελληνική αγορά μετοχών κατατάσσεται 1η για τον μήνα Μάϊο και το καλύτερο επενδυτικό προϊόν στον κόσμο. Επίσης, το ΧΑ με απόδοση +35,37% (απόδοση σε ευρώ) από την αρχή της χρονιάς κατατάσσεται στην 1η θέση όλων των επενδυτικών προϊόντων παγκοσμίως.

ΑΠΡ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 51,3% των συν/γών, εκροές €19,12 εκ

ΑΠΡ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 51,3% των συν/γών, εκροές €19,12 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Απριλίου 2019. Τον Απρίλιο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: – Συνολική αξία συναλλαγών €1,12 δις (αυξημένη κατά 2,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 0,9% σε σχέση με… Περισσότερα »

ΜΑΡΤ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 55,5% των συν/γών, εκροές €23,77 εκ

ΜΑΡΤ.’19: Ξένοι Θεσμικοί 55,5% των συν/γών, εκροές €23,77 εκ. Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφόρησε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαρτίου 2019. Τον Μάρτιο 2019 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: – Συνολική αξία συναλλαγών €1,08 δις (αυξημένη κατά 22,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 29,9% σε σχέση με τον… Περισσότερα »